Soziale Gespräche - rozmowy towarzyskie

Bist du beschäftigt? - Jesteś zajęty?
Ja, ich bin beschäftigt.- Tak, jestem zajęty.
Ich helfe dir. - Pomogę Ci.

Wann kommst du morgen zurück? - Kiedy, o której godzinie wrócisz?
Wann und wo treffen wir uns?
Kiedy i gdzie się spotkamy? 
Ich hole dich ab. - Przyjdę po ciebie.
Das ist eine gute Idee. - To dobry pomysł.

Auf keinen Fall. - W żadnym wypadku.
Das kommt nicht in Frage. - To nie wchodzi w grę.
  Einverstanden - zgoda.
  Also abgemacht. - A więc uzgodnione.

Können Sie das noch mal sagen? - Może pan to powiedzieć jeszcze raz?
Jetzt verstehe ich. - Teraz rozumiem.


Ich habe eine neue Arbeitsstelle und werde mehr verdienen.- Mam nową pracę i będę wiecej zarabiał.
Sind Sie sehr müde? - Czy jest pani bardzo zmęczona?
Nein. Und Sie? - Nie. A pan? 
Ich bin auch nicht müde? - Ja też nie jestem zmęczony.
Das Zimmer ist sehr hell und hat zwei Fenster .- Pokój jest bardzo jasny i ma dwa okna.
Auf dem Fußboden liegt ein Teppich.- Na podłodze leży dywan.
Das Wohnzimmer ist gemütlich. - Pokój jest przytulny. słownictwo do opisu mieszkania -                         więcej

Herr Nowak sitzt im Sessel und liest eine Zeitung. - Pan Nowak siedzi w fotelu i czyta gazetę.