Reklama

Czasowniki posiłkowe w języku niemieckim


Czasowniki  - sein (być),  werden (stawać się) i  haben (mieć) to tzw. czasowniki posiłkowe  w złożonych czasach przeszłch i przyszłch , jak na przykład w zdaniu:

Ich habe das Buch gelesen. – Przeczytałem książkę.

Er ist in Warschau geboren. - On urodził się w Warszawie.    

Poniżej podaję wzór ich odmiany w czasie terażniejszym:

                                  sein        być                          werden stawać się                                  haben mieć 
ja -                                      ich bin                                             ich werde                                                      ich habe
ty -                                      du bist                                            du wirst                                                         du hast  
on -                                     er ist                                               er wird                                                           er hat
ona -                                   sie ist                                              sie wird                                                         sie hat
ono -                                   es ist                                               es wird                                                          es hat
my -                                    wir sind                                          wir werden                                                     wir haben
wy -                                    ihr seid                                            ihr werdet                                                      ihr habt
oni / one -                            sie sind                                           sie werden                                                     sie haben
Pan / Pani

Państwo -                            Sie sind                                          Sie werden                                                     Sie haben

 

   

 Ich habe heute Geburtstag .- Mam dzisiaj urodziny .

Sie hat schnupfen. -  Ona ma katar .

Er ist in Warschau geboren. - On urodził się w Warszawie.                          .

 

 

 

 

Kategorie wpisu: Czasowniki niemieckie
« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.