Deutsche Spirichwörter - Przysłowia niemieckie

 

      Alte Liebe rostet nicht .- Stara miłość nie rdzewieje .

      Aller guten Dinge sind drei. - Do trzech razy sztuka .

      Andere Länder – andere Sitten.- Co kraj to obyczaj.

      Aller Anfang ist schwer.Każdy początek jest trudny.

      Allzuviel ist ungesund.- Co za wiele, to niezdrowo.

      Alte Liebe rostet nicht .- Stara miłość nie rdzewieje.

      Alles hat seine ZeitWszystko w swoim czasie .

Auf Regen folgt SonnePo deszczu jest słońce . 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.Co się odwlecze, to nie uciecze.

Aus den Augen, aus dem Sinn. - Co z oczu, to i z serca.  

Aus Schaden wird man klug.- Mądry Polak po szkodzie.

Aus fremder Haut ist gut Riemen schneiden.- Łatwo być hojnym cudzym kosztem. 

Auch ein blindes Huhn findet ein Korn. - Trafiło się ślepej kurze ziarno.

Besser spät als nie.- Lepiej późno niż wcale .

Die Furcht hat große Augen. - Strach ma wielkie oczy.

Der Schein trügt.Pozory mylą .

Die Wände haben Ohren.Ściany mają uszy.

Dem Mutigen gehört die Welt.- Do odważnych świat należy.

Das Rad der Zeit hält niemand auf.- Czasu nie da się zatrzymać . 

Der Groschen bringt den Taler. - Ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka.

Der Mensch denkt und Gott lenkt.Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi.

Der Appetit kommt beim Essen - Apetyt rośnie w miarę jedzenia . 

Der Zweck heiligt die Mittel.Cel uświęca środki.

Die Zeit heilt alle Wunden.Czas jest najlepszym lekarzem.

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

Friede ernährt, Unfriede verzehrt.Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.

Faul bekommt wenig ins Maul - Bez pracy nie ma kołaczy .

Gleich und gleich gesellt sich gern.Ciągnie swój do swojego. 

Hier liegt der Hund begraben.- Tutaj jest pies pogrzebany. 

Irren ist menschlich - Błądzenie jest rzeczą ludzką.    

Keine Nachricht gute Nachricht - Brak wiadomości jest dobrą wiadomością. 

Man lernt nie aus.- Człowiek nigdy nie nauczy się wszystkiego.                                                                                                            

Überall wird nur mit Wasser gekocht.- Nie święci garnki lepią.

Ob Osten oder Westen zu Hause geht’s am besten. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Stille Wasser sind tiefCicha woda brzegi rwie .

Viele Köpfe, viele Sinne.Co głowa, to rozum .
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.Co możesz zrobić jutro, zrób dziś. 
Co na sercu, to na języku – Wessen das Herz voll ist, dessen ist der Mund über
Co posiejesz, to zbierzesz – Wie die Saat, so die Ernte
Czas pokaże – Kommt Zeit – kommt Rat
Czas to pieniądz Zeit ist Geld- Was Hänschen nicht gelernt hat, lernt Hans nimmermehr.Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał.

Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiß.Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.  
Übung macht den Meister. - Ćwiczenie czyni mistrzem . 
Dla chcącego nic trudnego – Wo ein Wille sit, da ist auch ein Weg
Dziś się żyje, jutro gnije – Heute rot, morgen tot
Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą – Wo man sägt, da fallen Späne
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta – Wenn zwei sich zanken, freut sich der Dritte
Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść. – Viele Köche verderben den Brei.
Głową muru nie przebijesz – Mit dem Kopf kommt man nicht durch die Wand
Jajko chce być mądrzejsze od kury – Das Ei will klüger sein als die Henne
Jak cię widzą, tak cię piszą – Kleider machen Leute
Wie du mir, so ich dir.Jak ty mi, tak ja tobie.  
Wie gewonnen, so zerronnen.Jak przyszło, tak poszło. / Łatwo przyszło, łatwo poszło.–
Wer A sagt, muss auch B sagen.Jak się powie A, to trzeba też powiedzieć  B.
Wie man sich bettet, so ruht man.Jak sobie pościelisz, tak sie wyśpisz.  
Jaka mać, taka nać – Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Jaka praca, taka płaca – Wie die Arbeit, so der Lohn
Jedna jaskółka wiosny nie czyni – Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
Jest to cnota nad cnotami trzymać język za zębami – Reden ist Silber, Schwiegen ist ist Glod
Jutro, jutro, tylko nie dzisiaj, mówią wszyscy leniwi ludzie – Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute
Kara musi być – Strafe muss sein
Każda potwora znajdzie swego amatora – Jeder Topf findet seinen Deckel
Każdy jest kowalem swego szczęścia – Jeder ist seines Glückes Schmied
Każdy medal ma dwie strony – Jedes Ding hat zwei Seiten
Każdy Polak po jedzeniu nie zapomni o paleniu – Nach dem Essen sollst du stehen oder tausend Schritte gehen
Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze – Wenn keiner weiß, worum es geht, da geht es hundertprozentig um Geld
Kiedy spaść, to z wysokiego konia – Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one – Mit den Wölfen muss man heulen
Kłamstwo ma krótkie nogi – Lügen haben kurze Beine
Kogo brzuch nazbyt tuczy, nie bardzo się uczy – Voller Bauch studiert nicht gern
Koniec wieńczy dzieło – Das Ende krönt das Werk.
Kropla drąży kamień – Steter Tropfen höhlt den Stein
Krowa, która ryczy, mało mleka daje – Hunde, die bellen, beißen nicht
Kruk krukowi oka nie wykole – Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus
Kto grosza nie strzeże, złotówek nie zbierze – Wer den Pfenig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert
Kto nie chce być starym, niech się powiesi – Wer nicht alt werden will, muss sich jung hängen
Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach – Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen / Füßen haben
Kto pierwszy, ten lepszy – Wer zuerst kommt, mahlt zuerst
Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada – Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Kto powiedział a musi powiedzieć b – Wer A sagt, muss auch B sagen
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje – Morgenstunde hat Gold im Munde
Kto się lubi, ten się czubi – Was sicht liebt, das neckt sich
Kto śpi, nie grzeszy – Wer schläft, sündigt nicht.
Kuj żelazo, póki gorące – Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist
Lepiej godzinę wcześniej niż minutę za późno – Besser eine Stunde zu früh als eine Minute zu spät
Lepiej krótko i na temat – In der Kürze liegt die Würze
Lepszy gołąb w garści niż wróbel na dachu – Besser ein Spatz / Sperling in der Hand als eine Taube auf dem Dach
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu – Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach
Mądry głupiemu ustępuje – Der Klügere gibt nach
Mądrzejszy ustępuje – Der Klügere gibt nach
Męka wyboru – Wer die Wahl hat, hat die Qual
Miłość jest najlepszym lekarstwem – Liebe ist die beste Medizin
Miłość jest ślepa – Liebe macht blind
Mistrzem nikt się nie rodzi – Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem – Reden ist Silber, Schweigen ist Gold
Można być starym a głupim – Alter schützt vor Torheit nicht
Myszy dokazują, gdy kota nie czują – Wenn die Katze aus dem Hause ist, tanzen die Mäuse (auf dem Tisch)
Na bezrybiu i rak ryba – Unter den Blinden ist der Einäugige König
Na złodzieju czapka gore – Auf dem Kopfe des Schelmen brennt die Mütze.
Nadziejajest matką głupich – Hoffen und Harren macht manchen zum Narren
Najtrudniejszy jest pierwszy krok – Der erste Schritt ist der schwerste
Nauka to potęgi klucz – Wissen ist Macht.
Nie chwal dnia przed zachodem słońca – Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben
Nie ma dymu bez ognia – Kein Rauch ohne Feuer
Nie ma róży bez kolców – Keine Rose ohne Dornen
Nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz – Man soll das Fell nicht verkaufen, ehe man den Bären nicht hat.
Nie szata czyni człowieka, lecz człowiek szatę – Kleider machen Leute
Der Teufel ist nicht so schwarz, als man ihn malt. - Nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Nie wszystko złoto, co się świeci – Es ist nicht alles Gold, was glänzt
Nie wywołuj wilka z lasa – Man soll den Teufel nicht an die Wald malen
Niedaleko pada jabłko od jabłoni – Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Nieszczęścia rzadko chodzą parami – Ein Unglück kommt selten allein
Obiecanka cacanka, a głupiemu radość – Auf Versprechungen baut nur ein Dummer
Okazja czyni złodzieja – Gelegenheit macht Diebe
Oko za oko, ząb za ząb – Auge um Auge, Zahn um Zahn
Osiołkowi w żłoby dano – Wer die Wahl hat, hat die Qual
Pieniądz rządzi światem – Geld regiert die Welt.
Pieniądze nie śmierdzą – Geld stinkt nicht.
Pięknośc przemija, cnota pozostaje – Schönheit vergeht, Tugend besteht
Pomału, pomału, ale zawsze do przodu – Langsam aber sicher
Ordnung muss sein  - Porządek musi być 

Potłuczone szkło/glina/ceramika przynosi szczęście – Scherben bringen Glück
Potrzeba jest matką wynalazków – Not macht erfinderisch
Poznać głupiego po śmiechu – Am vielen Lachen erkennt man den Narren
Pożyczanie sprawia kłopoty – Borgen macht Sorgen
Póty dzban wodę nosi, póki ucho się nie urwie – Der Krugen geht so lange zum Brunnen, bis er bricht
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – Freunde erkennt man in der Not
Próżniactwo jest źródłem wszelkich występków – Müßigang ist aller Laster Anfang
Przeciwieństwa lubią się przyciągać – Gegensätze ziehen sich an
Przez żołądek do serca – Liebe geht durch den Magen 
Przyjaciół poznaje się w biedzie – In der Not erkennt man den Freund
Punktualność jest grzecznością – Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige
Ręka rękę myje – Eine Hand wäscht die andere
Służba nie drużba – Dienst ist Dienst
Spiesz się powoli – Eile mit Weile
Strzeżonego Pan Bóg strzeże – Hilf dir selbst, so hilft dir Gott
Szczęśliwi czasu nie liczą – Dem Glücklichen schlägt keine Stunde
Lachen ist gesund.- Śmiech to zdrowie.
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni – Wer zuletzt lacht, lacht am besten
Tonący chwyta się brzytwy – Ein Ertrinkender greift nach einem Strohhalm
Trafiła kosa na kamień – jd ist an den Rechten gekommen [o. geraten] jd hat seinen Meister gefunden
Trzeba kuć żelazo, póki gorące – Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist
W zdrowym ciele zdrowy duch – Ein gesunger Geist in einem gesunden Körper
Wiek nie chroni przed głupotą – Alter schützt vor Torheit nicht
Wolnoć Tomku w twoim domku – Jeder ist Herr in seinem Hause
Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu – Alle Wege führen nach Rom
Wszystko dobre, co się dobrze kończy – Ende gut, alles gut
Wo nichts ist, da hat der Kaiser sein Recht verloren. - Z próżnego i salomon nie naleje .

Zakazany owoc najlepiej smakuje – Verbotene Früchte schmecken am besten
Rache ist süß.Zemsta jest słodka . 


 

 

 

 

 

 
« powrót

Dodaj nowy komentarz

  • ZUZANNA 21:47, 27 września 2013

    SZKODA ZE TU NIE MA JESZCZE JAK SIĘ WYMAWIA.

    Odpowiedz
  • bona 13:08, 30 października 2014

    Wspaniełe, po prostu toll! Ile ja się nagłowiłam żeby przetłumaczyć przysłowie.....

    Odpowiedz