Podstawowe czasowniki niemieckie

abreisen - wyjechać
anfangen - zaczynać
ausziehen - auscji-en – rozbierać
aufmachen – otwierać, otworzyć
backen - piec, wypiekać
baden sich - kąpać się
beantworten - odpowiadać
benutzen - używać
beginnen - zacząć
bekommen – otrzymywać
benachrichtigen - zawiadomić, informować
bleiben - blajben  – pozostać
bringen – przynosić
brauchen – potrzebować
denken – myśleć
essen – jeść
einkaufen  - ajnkaufen – kupować
fahren – jechać
finden - znależć
fragen – pytać
haben – mieć
meinen – uważać
müssen - musieć
mögen – lubić
kennen - znać
lachen - śmiać się
laufen - biegać
lesen – czytać
leben – żyć
liegen – leżeć
lernen – uczyć się
kommen - pochodzić
nehmen – brać
gehen - iść 
geben – dawać
glauben - wierzyć
aufstehen aufszte-en - wstawać
waschen /waszen/ – myć, prać
kennen – znać
kämmen  - kemen  – czesać
kochen – gotować
kommen – przychodzić
können - móc
putzen /pucen/ – sprzątać
finden – znaleźć
machen – robić
müssen – musieć
rufen - wołać
telefonieren - telefoniren  – telefonować
sein - być
sagen – mówić
sehen – widzieć
schneiden - sznajden - kroić
singen - śpiewać
sitzen - siedzieć
sollen - mieć obowiązek
sprechen – mówić
springen - skakać
spielen – grać
stehen – stać
tun - czynić
trinken - pić
tragen - nieść
verdienen - zarabiać
vergessen - zapomnieć
verkaufen – sprzedawać
verstehen – rozumieć
waschen - myć
warten – czekać
werfen - rzucić
wissen – wiedzieć
wollen – chcieć
wohnen - mieszkać
zeigen – pokazywać
zumachen - cumachen - zamykać