Pytania  ( nie tylko) dla opekunek

Wie heisen Sie?- Jak się Pani nazywa?
Wie alt sind Sie? - Ile Pani ma lat?
Woher kommen Sie? - Skąd Pani pochodzi?
Wo wohnen Sie? - Gdzie Pani mieszka?
Wie ist deine Telefonnnummer? - Jaki jest twój numer telefonu?
Wie ist Ihr Familienstand? - Jaki jest Pani stan cywilny?  
Haben Sie Familie? - Czy ma Pani rodzinę.
Haben Sie Kinder ? - Czy ma Pani dzieci?
Haben Sie schon Erfahrung? - Czy ma Pani już doświadczenie?
Haben Sie schon in Deutschland gearbeitet?- Czy pracowała już Pani w Niemczech?
Was haben Sie bei Patienten gemacht? - Co Pani wykonywała przy pacjentach?
die Erfahrung als Pflegerin - doświadczenie w opiece