Was für ein Tag ist heute? - Jaki dzisiaj dzień?

die Zeit - Czas
Tage der Woche - Dni tygodnia
Sieben Tage sind eine Woche.- Siedem dni to jeden tydzień.
Dni tygodnia w języku niemieckim są zawsze rodzaju męskiego (der), chociaż rzeczowniki te rzadko stoją z rodzajnikiem. 
der Montag - poniedziałek
der Dienstag - wtorek
der Mittwoch - środa
der Donnerstag - czwartek
der Freitag - piątek
der Samstag - sobota
der Sonntag - niedziela - Zontag
Wann? - Kiedy?
Montag, am Montag, montags - poniedzialek, w poniedziałek, w poniedziałki
Dienstag, am Dienstag, dienstags - wtorek, we wtorek, we wtorki
Mittwich, am Mittwoch, mittwochs - środa, w środę, w środy
Doonerstag, am Doonerstag, donerstags - czwartek, w czwartek,w czwartki
Freitag, am Freitag, freitags - piątek w piątek, w piątki
Samstag, am Samstag, samstags - sobota, w sobotę, w soboty
Sonntag, am Sonntag, sonntags - niedziela, w niedzielę, w niedziele
das Datum - data
Der Wievielte ist heute? Który dziś jest? (w pytaniach o datę)
Welches Datum haben wir heute? - Którego mamy dziś?
Welches Datum ist heute? - Jaka dziś jest data?
Welcher Tag ist heute? - Jaki jest dzisiaj dzień?
Heute ist dritte April. - Dziś jest trzeci kwietnia.
der Tag - dzień
am anderen Tage - następnego dnia
nach einigen Tagen - po kilku dniach
sieben Tage - siedem dni
Tag für Tag - dzień po dniu, codziennie
von heute an - od dziś
von da an - od tego czasu, odtąd
gestern - wczoraj
gestrig - wczorajszy
heute - dzisiaj
morgen - jutro - morgn
übermorgen - pojutrze
vorgestern - przedwczoraj
die Woche - tydzień
eine Woche - jeden tydzień
diese Woche - w tym tygodniu
Dise Woche reiseich nach Wien ab. - W tym tygodniu wyjeżdżam do Wiednia.
letzte Woche - w ubiegłym tygodniu
nächste Woche - w przyszłym tygodniu
Ich reise in einer Woche ab. - Wyjeżdżam za tydzień.
das Wochenende - weekend, koniec tygodnia
der Monat - miesiąc
ein Monat - jeden miesiąc
zwei Monate - dwa miesiące
das Jahr - rok ,  ein Jahr - jeden rok,  zwei Jahre - dwa lata
das Schaltjahr - rok przestępny 
Der Monat März .- miesiąc marzec
Ein Monat, zwei-drei Monate.- jeden miesiąc, dwa-trzy miesiące
Einige Monate. - kilka miesięcy
In disem (vergangenem, nächsterm) Monat.- W tym (ubiegłym, przyszłym) miesiącu.
Im Monat Januar, Februar usw.- W miesiącu styczniu, lutym itd.
In zwei-drei Monaten.- Za dwa- trzy miesiące.In einem Jahr in zwei Jaren.- Za rok-dwa.
das Jahr (Jahre, des Jahres) - pora roku
voriges Jahr - ubiegłego roku
Vor - temu
Vor einer Woche - Tydzień temu.
Vor einem  Monat. - Miesiąc temu.
Vor einem Jahr. - Rok temu.
der Feiertag (Feiertage, des Feiertages) - dzień wolny od pracy
die Gegenwart -  teraźniejszość
das Jahrhundert (Jahrhunderte, des Jahrhunderts) wiek
das Kalenderjahr (Kalenderjahre, des Kalenderjahres) -  rok kalendarzowy
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Der Wie vielte ist heute?  - Który dziś jest? (w pytaniach o datę)
Heute ist 17. Juni. -  Dzisiaj jest 17 czerwca.
Heute ist 23. Mai. -  Dzisiaj jest 23 maja.
Welches Datum ist heute?- Jaka jest dzisiejsza data?
Heute ist der dritte Mai 2012 - Dziś jest trzeci maja 2012 roku. 
Heute ist der sechste Dezember 2012 (zweitausendzwölf)  - Dziś jest szósty grudnia 2012 roku. 
An welchem Datum ist dein Geburtstag? -  W który dzień są twoje urodziny?
Mein Geburtstag ist am 21. April.-  Moje urodziny są 21 kwietnia.
Ich bin am sechzehnten Dezember neunzehnhundertsiebenundsiebzig geboren.- Urodziłam(łem) się 16 grudnia 
1977 roku.
Ich kann das heutige Datum angeben.- Potrafię podać dzisiejszą datę.
Jeżeli chcecie powiedzieć, że coś dzieje się w jakimś miesiącu, to przed nazwą tego miesiąca musicie postawić słówko „im”. To skrót od połączenia przyimka in – w oraz rodzajnika dem (celownik rodzaju męskiego).

im Januar – w styczniu
im Februar – w lutym
im März – w marcu
im April – w kwietniu
im Mai – w maju
im Juni – w czerwcu
im Juli – w lipcu
im August – w sierpniu
im September – we wrześniu
im Oktober – w październiku
im November – w listopadzie
im Dezember – w grudniu 
Der Frühling, im Frühling - wiosna , na wiosnę
Der Sommer, im Sommer - lato, w lecie
Der Herbst , im Herbst - jesień, jesienią
Der Winter, im Winter - zima, w zimie
bald - wkrótce
oft - często
manchmal - czasem
neulich - niedawno
nie - nigdy
vor einer Stunde - przed godziną
die Weile - chwila
jederzeit - w każdej chwili
in einer Woche - za tydzień
jedesmal - za każdym razem
nach einer Stunde - po godzinie
nach einem Monat - po miesiącu 
Der Frühling kommt.                                                         Wiosna nadchodzi
Der Winter ist vorbei,  der Frühling kommt.                      Zima minęła, nadchodzi wiosna.
Die Natur erwacht, das  erste Grün ist zu sehen,               Przyroda budzi się do życia, widać pierwsze    
und es wird wärmer.                                                          zielone listki, robi się ciepło.
         
Die schönste Zeit des Jahres ist der Frühling.                   Najpiękniejszą porą roku jest wiosna                     
                                                                                                   
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
 Przydatne czasowniki:
anfangen - zaczynać się
beginnen -  zaczynać się
bleiben -  pozostawać
dauern -  trwać
enden -  kończyć się
geschehen -  dziać się
passieren -  zdarzyć się
verschieben - przesunąć
Staats - und Kirchenfeiertage - święta państwowe i kościelne
Neujahr - Nowy Rok
Silvester - Sylwester
Ostern - Wielkanoc
Weihnachten - Boże Narodzenie
Frauentag - Dzień Kobiet
Tag des Kindes - Dzień Dziecka
Geburstag - urodziny
Namenstag - imieniny
Kirchenfeiertag - święto kościelne 
Staatsfeiertag - święto państwowe
Częstotliwość.
in der Regel - zazwyczaj
gewöhnlich - zazwyczaj
selten - rzadko
manchmal - czasami
niemals - nigdy
immer - zawsze
oft - często
von Zeit zu Zeit - od czasu do czasu
währenddessen - w między czasie
gelegentlich -  sporadycznie
die Tageszeiten - pory dnia
am Morgen - rano
am Vormittag - przed południem
zu Mittag - w południe
am Abend - wieczorem
in der Nacht - w nocy
um Mitternacht - o północy
Die Tageszeiten heißen : ( nazwy pór dnia)
der Morgen - rano
der Vormittag - przedpołudnie
der Mittag- południe
der Nachmittag- popołdnie
der Abend- wieczór
die Nacht - noc
Kalender 
- Kalendarz
der Januar - Styczeń
der Februar - Luty
der März - Marzec
der Aprill - Kwiecień
der Mai - Maj
der Juni - Czerwiec
der Juli - Lipiec
der August - Sierpień
der September - Wrzesień
der Oktober - Październik
der November - Listopadder Dezember - Grudzień
Vier Jahreszeiten 
- Cztery pory roku
der Frühling - wiosna
der Sommer - lato
der Herbst - jesień
der Winter - zima