zapożyczenia niemieckie w potocznej polszczyżnie.

      Analiza poniższych zapożyczeń uświadamia , jak wiele słów z języka niemieckiego używa sie w potocznym języku polskim . Proponuję naukę na zasadzie skojarzeń. Bardzo pomocna technika dla osób początkujacych. Okazuje się, że wiele słówek juz znamy.
 
po polsku                 po niemiecku
========================================================
asygnata  -               Assignatte - dowód operacji gotówkowej   
absolwent -              Absolvent - osoba,która ukonczyła szkolę 
abcug                      Abzug - szybko, natychmiast - wymarsz
ancug                      Anzug - ubranie wyjściowe, garnitur
aintopf                     Eintopf - gesta zupa
bet,bety                   Bett - łóżko
blat                          Blatt - płyta na stole 
blamaż                    Blamage - kompromitować
blamować się          sich blamieren - kompromitować się, ośmieszać
borować -                bohren - wiercenie zęba
bomblować             bummeln - hulać, marnować czas
bryle -                      Brille - okulary
bumelant                 Bummelant - leń,naciągacz 
dekiel                      Deckel -  pokrywa  
dekować                  decken - ukrywać 
demonstrant -          Demonstrant - uczestnik manifestacji
drelich -                   Drilich - ubranie robocze
durszlag                  Durchschlag - cedzak
druk                         Druck - odbitka tekstu lub wzoru
dryl                          Drill - dyscyplina w wojsku  
fest -                        fest - mocny, silny 
feler                        Fehler - usterka,wada
flasza                      Flasche - butelka
folgować                 Folge - łagodzić rygory
jubel                       Jubel - hałasliwa zabawa
klajster                    Kleister - klej z mąki i wody
krach                      Krach - plajta, nagłe bankructwo
kibel                       Kübel - kubeł, wiadro na nieczystośći
kindersztuba           Kinnderstube - dobre wychowanie z domu 
kitel                        Kittel - fartuch, płócienne okrycie
kipnąć                    kippen - umrzeć 
leberka                   Leberwurst - pasztetowa, wątrobianka
lufcik                      Luftzug - okienko do wietrzenia
mus                        Muss - konieczność, potrzeba zrobienia czegoś 
pakamera                Packkammer - magazyn podręczny
pucować                 putzen - czyścić, szorować, glansowć
szmelc                    Schmelz - zardzewiałe, bezużyteczne przedmioty
sztafirować się        staffieren - stroić sie i malować przesadnie 
strofować                strafen - upominać , karcić
szpryca                   Spritze - duża strzykawka 
szwindel                 Schwindel - nieuczciwy interes, oszustwo
szajs                       Scheisse - gówno, tandeta, chłam
szlug                      Schluck - łyk, papieros
szminka                 Schminke - pomadka do ust 
szmira                    Schmiere - kicz (przedstawienie lub film)
wajcha                    Weiche - zwrotnica , dżwignia
winkiel                    Winkiel - róg domu lub ulicy
zydel                       Sidel  - drewniany stołek
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Wskazówki dotyczące wymowy głosek niemieckich
ie  - i 
st - szt
sp - szp
sch - sz 
„ei” wymawiamy jak „aj”
„ie” wymawiamy jak „długie i
„z” wymawiamy jak „c
„tz” wymawiamy jak „c”
„tsch” wymawiamy jak „cz”
„v” wymawiamy jak „f”
„ph” wymawiamy jak „f
„ß” wymawiamy jak „s”
„ä” wymawiamy jak długie „e
„ö” wymawiamy jak „u” [układając usta do o]
„ü” wymawiamy jak „y” [układając usta do u]