"Ściąga" - do nauki niemieckiego

 Rzeczowniki niemieckie piszemy zawsze duża literą. 
 Rzeczowniki rodzaju żeńskiego tworzy sie często od rzeczowników rodzaju męskiego przez :    
  -  dodanie przedrostka -in .- w liczbie pojedyńczej 
  -  końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
   - w liczbie mnogiej rzeczowniki te posiadają końcówkę - nen.
 Ucząc się słówek, należy zapamiętywać rodzajnik określony rzeczownika. 
 Rodzajnika określonego nie tłumaczy się na język polski. 
Wiele rzeczowników złożonych (Zusammengesetzte Substantive)  jest z jednego lub wiecej wyrazów 
    np : das Klassenzimmer - klasa - Akcent pada na wyrazie określającym.
           der Abend - das Brot  = das Abendbrot 
           das Fernsehen - das Programm = das Fernsehprogramm
Zapamietaj!


*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
 Wiele rzeczowników złożonych (Zusammengesetzte Substantive)  jest z jednego lub wiecej wyrazów 
    np : das Klassenzimmer - klasa - Akcent pada na wyrazie określającym.
           der Abend - das Brot  = das Abendbrot 
           das Fernsehen - das Programm = das Fernsehprogramm
 Tego trzeba się nauczyć.

ich bin - ja jestem
du bist - ty jesteś
er,sie,es ist - on,ona,ono jest
wir sind - my jesteśmy
ihr seid - wy jesteście
sie/Sie sind - oni,one -są