Reklama

   Allgemeine Zeitangaben - ogólne określanie czasu

jetzt - teraz
immer - zawsze
vor langer Zeit - dawno temu
meistens - przeważnie
sofort - natychmiast
später - później
früher - wcześniej
schon - już
oft - często
selten - rzadko
manchmal - czasami
von Zeit zu Zeit - od czasu do czasu
neulich - ostatnio
bald - wkrótce
der Moment - moment
am Anfang - na początku
der Augenblick - chwila
im Augenblick - za chwilę
jedes Mal - za każdym razem
zurzeit - obecnie
oft - często
nie - nigdy
zum ersten Mal - po raz pierwszy
dann - wtedy
lange Zenit - przez długi czas
vor langer Zeit - dawno temu
diese Woche - w tym tygodniu
letzte Woche - w zeszłym tygodniu
nächsten Monat - w przyszłym miesiącu
heute - dzisiaj
ab heute - od dzisiaj
heutig - dzisiejszy
gestern - wczoraj
vorgestern - przedwczoraj
am Vorabend - w przeddzień
morgen - jutro
ad morgen - od jutra
bis morgen - do jutra
in einem Jahr - za rok
vor einem Jahr - od roku
für morgen - do jutra
morgen früh - jutro rano
Tag für Tag - codziennie, dzień po dniu
in ein paar Tagen -  w ciągu kilku dni
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
die Tageszeiten - pory dnia
am Morgen - rano
am Vormittag - przed południem
zu Mittag - w południe
am Abend - wieczorem
in der Nacht - w nocyum Mitternacht - o północy 
bei Tagesanbuch - o świcie
bei Einbruch der Nacht - o zmierzchu
an Weihnachten - w święta Bożego Narodzenia
Die Tageszeiten heißen : ( nazwy pór dnia)
der Morgen - rano
der Vormittag - przedpołudnie
der Mittag- południe
der Nachmittag- popołdnie
der Abend- wieczór
die Nacht - noc
Wie lange? – jak długo?
- eine halbe Stunde – pół godziny
zwei Stunden – dwie godziny
einen Tag – jeden dzień
eine Woche – tydzień
einen Monat – miesiąc
zwei Jahre – dwa lata
Reklama
Częstotliwość.
in der Regel - zazwyczaj
gewöhnlich - zazwyczaj
selten - rzadko
manchmal - czasami
niemals - nigdy
immer - zawsze
oft - często
von Zeit zu Zeit - od czasu do czasu
besonders - szczególnie
so- tak
beinahe- nieomal
erst - dopiero
fast - prawie
zu -zbyt
sehr - bardzo
schon - już
Reklama