Czasownik wissen - wiedzieć

Czasownik wissen - wiedzieć - odmienia się nieregularnie. W jego odmianie, tak jak w odmianie czasowników modalnych,pierwsza os.l.poj. równa się trzeciej, przy czym zarówno pierwsza jak i trzecia osoba l. poj. wystepuje bez końcówek, a więc:

Ich weiß es. - Wiem to.
Er weiß es nicht. - On tego nie wie.

   Form tego czasownika należy nauczyć się na pamięć. Proszę także zwrócić uwagę na pisownie poszczególnych form.

ich  weiß 
du   weißt
er    weiß 
sie   weiß 
es   weiß 
wir   wissen
ihr    wißt
sie   wissen
    Sie Wissen  
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Ich weiß es nicht.- Nie wiem tego.
Weißt du es?  -Czy ty to wiesz?
Wir wissen es noch nicht.- My jeszcze tego nie wiemy.
Vielleicht weiß er das?  - Może on to wie?
Ihr wißt es auch nicht. - Wy także tego nie wiecie. 
Sie wissen es schon. - Oni już to wiedzą.