Beim Zahnarzt. - U stomatologa.

der Zahn - ząb der Backenzahn - ząb trzonowy die Zahnschmerzen - ból zęba die Karies - próchnica die Schwellung - opuchlizna das Loch - dziura, ubytek die Plombe - plomba die Za...
czytaj więcej »

In der Apotheke - w aptece

die Apotheke - apteka in die Apotheke gehen - iść do apteki Wo ist die nächste Apotheke? - Gdzie jest najbliższa apteka? der Apotheker - aptekarz die Apothekerin - aptekarka das Medikam...
czytaj więcej »

Im Krankenhaus - w szpitalu.

das Krankenhaus - szpital der Kranke - chory krank werden - zachorować der Patient - pacjent die Untersuchtung  - badanie untersuchen - badać pacjenta  die Krankenpflege - pie...
czytaj więcej »

Medizinische Berufe - zawody medyczne.

der Arzt - lekarz der Notarzt - lekarz pogotowia ratunkowego der Facharzt - lekarz specjalista der Hausarzt - lekarz rodzinny der Chirurg - chirurg der Internist - internista der Augenarzt - o...
czytaj więcej »

wysłuchaj dialogu

 Was ist passiert? - Co się stało? – Ich fühle mich schrecklich. Ich habe furchtbare Bauchschmerzen. - Czuje się strasznie. Mam okropny ból brzucha. – Haben Sie erbrochen? - Czy wymiotował pan?
 – Nein, aber ich kann nicht essen. - Nie, ale nie mogę jeść. – Haben Sie Fieber?- Czy ma pan gorączkę? – Ich weiss nicht. Ich habe die Temperatur nicht gemessen. - Nie wiem. Nie mierzyłem sobie temperatury.
Ich denke, dass es Lebensmittelvergiftung ist. Haben Sie etwas anderes als üblich gegessen? - Myślę,że to zatrucie pokarmowe. Czy zjadł pan coś innego niż zwykle?
Nein. - Nie.
Gut. Bitte nehmen Sie dieses Medikament ein. Es soll Ihnen helfen.- Dobrze, proszę wziążć to lekarstwo. Ono powinno pomóc.
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać

Krankenhausstationen - oddziały szpitalne

Interne - wewnętrzny
Urologie - urologia
Onkologie - onkologia
Allgemeinchirurige - chirurgia ogólna
Palliativ - opieka paliatywna
Notaufnahme - izba przyjęć
Säuglingsstation - położnictwo
Orthopädie - ortopedia
Kinderstation - pediatria
Kardiologie - kardiologia
Gynäkologie - ginekologia
Dermatologie - dermatologia
Hämatologie - hematologia
Endokrinologie - endokrynologia
Plastische Chirurgie - chirurgia plastyczna