Im Krankenhaus - w szpitalu.

das Krankenhaus - szpital

der Kranke - chory

krank werden - zachorować

der Patient - pacjent

die Untersuchtung  - badanie 
untersuchen - badać pacjenta 

die Krankenpflege - pielęgnacja chorego

die Behandlung - leczenie

der Nationale Gesundheitsfond - Narodowy Fundusz Zdrowia

die Krankenversicherung - ubezpieczenie zdrowotne

versichert sein - być ubezpieczonym

die Versichertenkarte - legitymacja ubezpieczeniowa

die Poliklinik - ambulatorium

die ambulante Behandlung - leczenie ambulatoryjne

der Arzt – lekarz

die Arztpraxis - gabinet lekarski 

der Arztbesuch  - wizyta  lekarza 

die Klinik - klinika

die Notaufnahme - izba przyjeć

die Blutuntersuchung - badanie krwi 

der Notfall - nagły przypadek

das Labor - zakład diagnostyki laboratoryjnej

die radiologische - zakład radiologii

die Abteilung - oddział

die Station - oddział

operieren - operować

die Narkose - narkoza

die Betäubung - znieczulenie

sich operieren lassen - poddać sie operacji

die chirurgische Abteilnug - oddział chirurgiczny

die internistische Abteilnug - oddział internistyczny

die orthopädische Abteilnug - oddział ortopedyczny 

die geriatrische  Abteilung - oddział geriatryczny

Wann sind die Besuchszeiten? - Kiedy są godziny odwiedzin.

Sie sollen sich operieren lassen.- Powinien pan poddać się operacji.

Sie müssen ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. - Musi Pani zostać parę dni w szpitalu.

Darf ich ... ?Czy mogę ...?

Ich messe Ihnen Plus. - Zmierzę pani/panu puls.

Rufen Sie bitte einen Arzt.- Proszę wezwać lekarza.

Ich bin privatversichert .- Mam ubezpieczenie prywatne

die Oberschwester – siostra przełożona
das Schwesterzimmer – pokój pielęgniarek
der Aufzug – winda
Wir duzen uns – mówimy do siebie po imieniu
der Krankenpfleger – pielęgniarz
das Krankenzimmer aufräumen – sprzątać pokój pacjenta
den Nachttisch abwischen – przecierać szafkę nocną
das Fenster weit öffnen – otwierać szeroko okno
Decke aufschütteln – wytrzepywać pościel
das Bett frisch machen - ścielić łóżko
das Laken glatt ziehen - wygładzać prześcieradło

das Kissen abziehen – poprawić poduszkę
das Nachthemd ausziehen – ściągać koszulę nocną
die Patientin im Stehen baden – myć pacjentkę na stojąco
ins Bett legen – kłaść do łóżka
den Morgenrock hängen – powiesić podomkę
dem Patienten Tropfen einträufeln - zaaplikować pacjentowi rople (np.do oczu)
den Arzt rufen – zawołać lekarza
der Patientin eine Insulinspritze geben – podać pacjentce zastrzyk insulinowy

Kommen Sie bitte mit - proszę pójść ze mną

 die Aufnahme – izba przyjęć
 die Befunde – wyniki
 das Blut - krew
 das EKG – EKG
 das Erdgeschoss – parter
 die Ergebnisse – wyniki, synonim: die Befunde
 das Labor – laboratorium
 die OPs – sale operacyjne
 die neuen Patienten – nowi pacjenci
die Sonographie – ultrasonograf
der Stock - piętro
hier – tutaj
holen – przynosić, odbierać
die Intensivstation – oddział intensywnej terapii
die Ultraschalluntersuchungen – badania USG
untersuchen – badać
die Untersuchungen - badania
zeigen – pokazać
atmen – oddychać
das Zimmer – pokój
der Gesundheitszustand – stan zdrowia
die Spritze – zastrzyk
die Spritze geben – zrobić zastrzyk,
die Temperatur – temperatura
geben – dawać
messen – mierzyć
reden –mówić, synonim: sprechen« powrót

Dodaj nowy komentarz

wysłuchaj dialogu

 Was ist passiert? - Co się stało? – Ich fühle mich schrecklich. Ich habe furchtbare Bauchschmerzen. - Czuje się strasznie. Mam okropny ból brzucha. – Haben Sie erbrochen? - Czy wymiotował pan?
 – Nein, aber ich kann nicht essen. - Nie, ale nie mogę jeść. – Haben Sie Fieber?- Czy ma pan gorączkę? – Ich weiss nicht. Ich habe die Temperatur nicht gemessen. - Nie wiem. Nie mierzyłem sobie temperatury.
Ich denke, dass es Lebensmittelvergiftung ist. Haben Sie etwas anderes als üblich gegessen? - Myślę,że to zatrucie pokarmowe. Czy zjadł pan coś innego niż zwykle?
Nein. - Nie.
Gut. Bitte nehmen Sie dieses Medikament ein. Es soll Ihnen helfen.- Dobrze, proszę wziążć to lekarstwo. Ono powinno pomóc.
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać

Krankenhausstationen - oddziały szpitalne

Interne - wewnętrzny
Urologie - urologia
Onkologie - onkologia
Allgemeinchirurige - chirurgia ogólna
Palliativ - opieka paliatywna
Notaufnahme - izba przyjęć
Säuglingsstation - położnictwo
Orthopädie - ortopedia
Kinderstation - pediatria
Kardiologie - kardiologia
Gynäkologie - ginekologia
Dermatologie - dermatologia
Hämatologie - hematologia
Endokrinologie - endokrynologia
Plastische Chirurgie - chirurgia plastyczna