In der Apotheke - w aptece

die Apotheke - apteka

in die Apotheke gehen - iść do apteki

Wo ist die nächste Apotheke? - Gdzie jest najbliższa apteka?

der Apotheker - aptekarz

die Apothekerin - aptekarka

das Medikament - lekarstwo 

Ich hätte gerne Heftpflaster- Poproszę plastry.

gegen - przeciwko

die Tablette - tabletka

das Antibiotikum - antybiotyk

die Aspirin - aspiryna

die Lutschtablette - pastylka do ssania

die Schlaftabletten - tabletki nasenne

die Schmerztabletten - tabletki przeciwbólowe

das Gurgelwasser - płyn do płukania gardła

der Hustensaft - syrop

die Salbe - maść

das Thermometer - termometr

das Insulin - insulina

das Aerosol - aerozol

die Salbe - maść

das Talkum - talk

das Pflaster - plaster

die Tropfen - krople

die Augentropfen - krople do oczu

die Nasetropfen - krople do nosa

die Magentropfen - krople żołądkowe

die Dosierungsanleitung - dawkowanie

dreimal täglich - trzy razy dziennie

mit etwas Wasser - z odrobiną wody

einnehmen - zażywać

unzerkaut - nie rozgryzać

vor dem Essen - przed jedzeniem

nach dem Essen - po jedzeniu

innerlich - do użytku wewnętrznego

Kann ich dieses Medikament bekommen? - Czy moge dostać to lekarstwo?

Ich möchte etwas gegen Kopfschmerzen/Halsschmerzen. - Chciałabym coś od bólu gardła/głowy.

Schmerztabletten , bitte. - Poproszę tabletki przeciwbólowe.
Ich möchte einen Hustensaft. - Proszę o syrop przeciwkaszlowy.
Wie viel soll ich davon einnehmen? - Ile mam tego zażywać?
Man soll sie nach dem Essen/zwischen den Mahlzeiten einnehmen. - Należy je brać po posiłku/ między posiłkami.

Ich möchte die Medikamente  abholen. -  Chciałabym odebrać leki . Iś myśte di medikamente abholen.

Geben Sie mir das Rezept. Warten Sie bitte eine Weile - Proszę mi dać receptę. Niech Pani poczeka chwilę. gejben zi mija das recept. Warten zi bite ajne wajle

Wie soll man diese Arznei einnehmen? - Jak należy brać to lekarstwo?

Wie soll Frau Müller die Medikamente einnehmen?-  Wi zol frał myler di medikamente ajn-nejmen -  Jak powinna przyjmować leki pani Müller? 
Wie sollen die Medikamente dosiert werden? Wi zolen di medikamente dozirt werden.

Wie soll ich es einnehmen? - Jak mam to brać?

« powrót

Dodaj nowy komentarz

wysłuchaj dialogu

 Was ist passiert? - Co się stało? – Ich fühle mich schrecklich. Ich habe furchtbare Bauchschmerzen. - Czuje się strasznie. Mam okropny ból brzucha. – Haben Sie erbrochen? - Czy wymiotował pan?
 – Nein, aber ich kann nicht essen. - Nie, ale nie mogę jeść. – Haben Sie Fieber?- Czy ma pan gorączkę? – Ich weiss nicht. Ich habe die Temperatur nicht gemessen. - Nie wiem. Nie mierzyłem sobie temperatury.
Ich denke, dass es Lebensmittelvergiftung ist. Haben Sie etwas anderes als üblich gegessen? - Myślę,że to zatrucie pokarmowe. Czy zjadł pan coś innego niż zwykle?
Nein. - Nie.
Gut. Bitte nehmen Sie dieses Medikament ein. Es soll Ihnen helfen.- Dobrze, proszę wziążć to lekarstwo. Ono powinno pomóc.
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać

Krankenhausstationen - oddziały szpitalne

Interne - wewnętrzny
Urologie - urologia
Onkologie - onkologia
Allgemeinchirurige - chirurgia ogólna
Palliativ - opieka paliatywna
Notaufnahme - izba przyjęć
Säuglingsstation - położnictwo
Orthopädie - ortopedia
Kinderstation - pediatria
Kardiologie - kardiologia
Gynäkologie - ginekologia
Dermatologie - dermatologia
Hämatologie - hematologia
Endokrinologie - endokrynologia
Plastische Chirurgie - chirurgia plastyczna