Medizinische Berufe - zawody medyczne.


der Arzt - lekarz

der Notarzt - lekarz pogotowia ratunkowego

der Facharzt - lekarz specjalista

der Hausarzt - lekarz rodzinny

der Chirurg - chirurg

der Internist - internista

der Augenarzt - okulista

der Onkologe - onkolog

der Kinderarzt - pediatra

der Neurologe - neurolog

die Krankenschewster - pielęgniarka

die Stationshilfe - salowa

der Psychiater - psychiatra

der Psychologe - psycholog

der Hautarzt - dermatolog

der Zahnarzt - dentysta

der Frauenarzt - ginekolog

der Kardiologe - kardiolog

der Neurologe - neurolog

der Anästhesist - anestezjolog

der Urologe - urolog

der Orthopäde - ortopeda

« powrót

Dodaj nowy komentarz

wysłuchaj dialogu

 Was ist passiert? - Co się stało? – Ich fühle mich schrecklich. Ich habe furchtbare Bauchschmerzen. - Czuje się strasznie. Mam okropny ból brzucha. – Haben Sie erbrochen? - Czy wymiotował pan?
 – Nein, aber ich kann nicht essen. - Nie, ale nie mogę jeść. – Haben Sie Fieber?- Czy ma pan gorączkę? – Ich weiss nicht. Ich habe die Temperatur nicht gemessen. - Nie wiem. Nie mierzyłem sobie temperatury.
Ich denke, dass es Lebensmittelvergiftung ist. Haben Sie etwas anderes als üblich gegessen? - Myślę,że to zatrucie pokarmowe. Czy zjadł pan coś innego niż zwykle?
Nein. - Nie.
Gut. Bitte nehmen Sie dieses Medikament ein. Es soll Ihnen helfen.- Dobrze, proszę wziążć to lekarstwo. Ono powinno pomóc.
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać

Krankenhausstationen - oddziały szpitalne

Interne - wewnętrzny
Urologie - urologia
Onkologie - onkologia
Allgemeinchirurige - chirurgia ogólna
Palliativ - opieka paliatywna
Notaufnahme - izba przyjęć
Säuglingsstation - położnictwo
Orthopädie - ortopedia
Kinderstation - pediatria
Kardiologie - kardiologia
Gynäkologie - ginekologia
Dermatologie - dermatologia
Hämatologie - hematologia
Endokrinologie - endokrynologia
Plastische Chirurgie - chirurgia plastyczna