Soziale Gespräche - rozmowy towarzyskie

Prowadząc  rozmowę trzeba znać sporo niemieckich wyrażeń - die Ausdrücke , żeby swoje zdanie uzasadnić  - begründen, wyrazić swoją opinię die Meinung äußern lub coś opisać - beschreiben. 
Mit wem unterhältest du dich? - Z kim rozmawiasz?
Warum fragst du? - Dlaczego pytasz?
Kannst du mich morgen besuchen, Hans? - Możesz mnie odwiedzić  jutro rano, Hans?
Auf keinen Fall. - W żadnym wypadku.
Das kommt nicht in Frage. - To nie wchodzi w grę.
Einverstanden - zgoda.
Also abgemacht. - A więc uzgodnione.
Bist du beschäftigt? - Jesteś zajęty?
Ja, ich bin beschäftigt.- Tak, jestem zajęty.
Ich helfe dir. - Pomogę Ci.
Nochts zu machen.- Nic się nie da zrobić
Ich bin dafür, dass… – Jestem za tym, żeby…
Ich schlage vor, wir… – Proponuję żebyśmy…
Wir könnten vielleicht… – Moglibyśmy może…
Was sagen Sie, wenn… – Co Pan(i) powie, jeśli
Das ist nicht richtig. – To nie jest prawda.
Da bin ich anderer Meinung. – Tu się z tobą nie zgodzę.
Sind Sie sicher? – Czy jest Pani pewna?
Woher haben Sie diese Information? – Skąd ma Pani taką informację?
Können Sie das noch mal sagen? - Może pan to powiedzieć jeszcze raz?
Jetzt verstehe ich. - Teraz rozumiem.
Ich finde, dass… – Uważam, że…
Meiner Meinung nach… – Moim zdaniem…
Meines Erachtens… – Moim zdaniem…
Das ist ein guter Vorschlag. – To jest dobra propozycja.
Diese Idee gefällt mir! – Podoba mi się ten pomysł!
Ja, so machen wir es. – Tak, tak zróbmy.
Wann kommst du morgen zurück? - Kiedy wrócisz jutro ?
Wann und wo treffen wir uns?-  Kiedy i gdzie się spotkamy? 
Ich hole dich ab. - Przyjdę po ciebie.
Das ist eine gute Idee. - To dobry pomysł.
Sind Sie sehr müde? - Czy jest pani bardzo zmęczona?
Nein. Und Sie? - Nie. A pan? 
Ich bin auch nicht müde. - Ja też nie jestem zmęczony.