Reklama

Przeciwieństwa przymiotników - Gegenteile von Adjektiven

gut - dobry                          schlecht - zły langsam - powoli               &...
czytaj więcej »

Czasowniki rozdzielnie złożone

W języku niemieckim występuje sporo czasowników rozdzielnie złożonych, które składają się przedrostka oraz z czasownika właściwego. W bezokoliczniku stanowią jeden wyraz, a w form...
czytaj więcej »

das Adverb - Przysłówek

  Przysłówek jest nieodmienną częścią mowy, możemy go jedynie stopniować.   Przysłówek czasu - Temporaladverbien: - wann? - kiedy?  -         &nb...
czytaj więcej »

Rodzaje niemieckich zaimków

  W języku niemieckim rozróżnia się :     1. zaimki osobowe : das Personalpronomen                          ...
czytaj więcej »

Zaimki pytające

Do zaimków pytających należą : wer? - kto? was? - co? welcher? - który? was für ein? - jaki?. Zaimki wer i was odmieniają się ...
czytaj więcej »

Spójniki

Spójniki łączą ze sobą zdania lub części zdania.   1. Spójniki wymagające szyku prostego ( podmiot + orzeczenie). und - i,a denn - ponieważ oder - albo,lub,czy doch - jednak ...
czytaj więcej »

Czasowniki zwrotne - Reflexive Verben

sich waschen - myć sięsich kämmen - czesać sięsich rasieren - golić sięsich fühlen - czuć sięsich freuen - cieszyć sięsich treffen - spotykać sięsich unterh...
czytaj więcej »

Czas Przeszły Prosty - Präteritum/ Imperfekt

    Czynności wyrażane przez Czas Przeszły Prosty mogą być ukończone bądź nie. Dzięki Präteritum Imperfekt można opowiedzieć, co się wcześniej wydarzyło, co ktoś robił w przeszłości....
czytaj więcej »

Czas zaprzeszły- Plusquamperfekt

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt  jest obecnie używany bardzo rzadko , zazwyczaj jedynie dla zasygnalizowania nierówności dwóch zdarzeń z przeszłości.Jedno wydarzenie odbyło s...
czytaj więcej »

Czas przeszły Perfekt - Das Perfekt

Czas przeszły Perfekt jest czasem złożonym składającym się z czasowników posiłkowych haben lub sein, które odmieniają się w czasie terazniejszym oraz imiesłowiu czasu przeszłego - Patriz...
czytaj więcej »

Podstawowe czasowniki niemieckie.

haben – mieć bekommen – otrzymywać bringen – przynosić brauchen – potrzebować essen – jeść denken – myśleć fahren – jechać...
czytaj więcej »

Zaimek nieosobowy - es, man

Zaimek nieosobowy es jest bardzo często używany w języku niemieckim.Oznacza nie tylko 3 osobę liczby pojedyńczej,  zastepuje rzeczownik rodzaju nijakiego np.:  Das buch ist t...
czytaj więcej »

Liczba mnoga rzeczownika.

W liczbie mnogiej wszystkie rzeczowniki bez względu na rodzaj poprzedza rodzajnik określony - die.    das Buch - die Bücher der Kunde - die Kunden    ...
czytaj więcej »

Die Negation - Przeczenie

W języku niemieckim zdania są zaprzeczane poprzez nein,  nicht,  kein,  keine   Przeczenie nein może wystapić jako wyraz samodzielny i zastąpić całe zdanie przeczące:  ...
czytaj więcej »

das ist – es ist – es gibt, - kiedy stosujemy ?

  „Das ist”  przedstawienie, określenie kogoś lub czegoś konkretnego : Das ist ein Buch.- To jest książka.Das ist mein Vater - To jest m&o...
czytaj więcej »

Rodzajniki - określony i nieokreślony- der,die,das

Większość rzeczowników w języku niemieckim poprzedzona jest słówkiem, zwanym rodzajnikiem. Rodzajników nie tłumaczy sie na język polski. Istnieją dwa typy rodzajników...
czytaj więcej »

Czas przyszły w języku niemieckim - Das Futur

     W języku niemieckim wyróżniamy dwa czasy, które odnoszą się do przyszłości (Futur I i Futur II). Aby utworzyć formy obydwu czasów przyszłych musimy znać odmian...
czytaj więcej »

Zwroty przyimkowe

Przyimki są nieodmienną częścią mowy. W zdaniu występują zawsze w towarzystwie rzeczownika lub zaimka osobowego. an - przy, na (w pionie) hinter - za neben - obok über - nad zwischen - międ...
czytaj więcej »

Odmiana czasownika

Odmiana czasownika – zasady ogólne Czasowniki niemieckie odmienia się przez dodawanie do tematu czasownika końcówek osobowych, które zostały wyróżnione w poniższej o...
czytaj więcej »

Czasowniki z przyimkami

    Jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy. Tylko łącznie z innym wyrazem (zwykle rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym) stanowi składniowo nierozerwalną całość, czyli tzw. wy...
czytaj więcej »

Czasowniki modalne - die Modalverben

Czasowniki modalne, czyli czasowniki posiłkowe trybu pomagają określić sposób realizacji danej czynności. Drugi czasownik stoi zawsze na końcu zdania. W jezyku niemieckim wystepuje sześć czas...
czytaj więcej »

Partykuła

W języku niemieckim używamy partykuł w celu nadania wypowiedzi więcej emocji, wzmocnieniu wypowiedzi, większej ekspresji.Aber – (ależ) określa zdziwienie, zaskoczenie     ---...
czytaj więcej »

zaimek dzierżawczy

 Zaimek dzierżawczy informuje o tym, czyja jest dana rzecz, do kogo należy, kto jest jej właścicielem (mój pies – mein Hund, twoje auto – dein Auto, jej fryzura – ihre ...
czytaj więcej »

Czasowniki posiłkowe - sein, haben, werden

Czasowniki  - sein (być),  werden (stawać się) i  haben (mieć) to tzw. czasowniki posiłkowe  w złożonych czasach przeszłch i przyszłch , jak na przykład w zdani...
czytaj więcej »

Czas terażniejszy

  Większość czasowników odmienia się według stałego schematu poprzez dodanie stałych końcówekkoniugacyjnych do tematu czasownika (tzn. odrzucając uprzednio końcówkę bezokoli...
czytaj więcej »

Fragesätze - Zdania pytające

  Najczęściej występującymi pytaniami w języku niemieckim są pytania zaczynające się od zaimka pytającego.Na pierwszym miejscu jest zaimek pytający, zaraz za nim czasownik w formie osobowej, a n...
czytaj więcej »

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.