Reklama

Czas Przeszły Prosty - Präteritum/ Imperfekt

 

 

Czynności wyrażane przez Czas Przeszły Prosty mogą być ukończone bądź nie.

Dzięki Präteritum Imperfekt można opowiedzieć, co się wcześniej wydarzyło, co ktoś robił w przeszłości.

Ten czas używany jest przede wszystkim w opowiadaniach , sprawozdaniach czy też bajkach, tym samym również często w języku pisanym.

Budowa zdania w czasie przeszłym jest taka sama, jak w czasie terażniejszym z tą róznicą , miejsce czasownika zajmuje odmieniony czasownik w czasie przeszłym.

 

 

 


ich habe gemacht = ja zrobiłem/zrobiłam             
du hast gemacht = ty zrobiłeś/zrobiłaś
er hat gemacht = on zrobił
sie hat gemacht = ona zrobiła                              
es hat gemacht= ono zrobiło
wir haben gemacht = my zrobiliśmy
ihr habt gemacht = wy zrobiliście
sie haben gemacht = oni zrobili/one zrobiły
Sie haben gemacht = Pan zrobił/Pani zrobiła/ Państwo zrobili

 

 

 


Wir haben Milch, Eis und Kartoffeln gekauft.-  Kupiliśmy mleko, lody i ziemniaki.

Ich war gestern vier Stunden in der Arbeit. (Byłam/byłem wczoraj w pracy 4 godziny.)
Du hattest keine Zeit für mich. (Ty nie miałeś/miałaś czasu dla mnie.)
Er fragte nach dem Weg. - On zapytał o drogę.
Der Unterricht begann um 9 Uhr. - Lekcja rozpoczęła się o 9.
Wir luden viele Gäste zum Geburtstag ein. (Zaprosiliśmy wielu gości na urodziny.)
Ihr spracht mit ihm eine Stunde.- Rozmawialiście z nim godzinę.

Ich schlief gestern sehr gut. - Spałam wczoraj bardzo dobrze.
Sie gingen ins Kino mit Anna. -Oni poszli do kina z Anną.

 

Czasowniki regularne -  Do tematu bezokolicznika dodajemy końcówkę „-te“.

Powstała forma to forma 1. i 3. osoby liczby pojedynczej.
machen (robić) -> ich mach + te = ich machte
sagen (mówić) -> er sag + te = er sagte

Do pozostałych form dodajemy końcówki osobowe.
fragen (pytać)

ich - fragte
du - fragtest
er/sie/es -- fragte

wir -  fragten
ihr -  fragtet
sie/Sie -  fragten

aufräumen -sprzątać
Ich räumte mein Zimmer auf. - Sprzątałam/posprzątałam pokój.
bestellen - zamawiać
Er bestellte dieses Buch.- On zamówił tę książkę
danken - dziękować
Wir dankten für dieses Gespräch.- Podziękowaliśmy/ dziękowaliśmy za tę rozmowę.
Wer kaufte bei euch ein? - Kto u was zrobił zakupy?
Ich hörte die Musik.- Słyszałam muzykę./ Słuchałam muzyki.


Kategorie wpisu: Czasowniki niemieckie
« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.