Reklama

Czasowniki modalne - die Modalverben

Czasowniki modalne, czyli czasowniki posiłkowe trybu pomagają określić sposób realizacji danej czynności.

Drugi czasownik stoi zawsze na końcu zdania. W jezyku niemieckim wystepuje sześć czasowników modalnych. 

 

können - móc, umieć, potrafić
müssen - musieć , konieczność, polecenie - ich muss- Wir müssen noch aufräumen. Du musst zu Hause bleiben.

dürfen - mieć pozwolenie 
mögen - lubić 
wollen - życzenie, chęć , ochota, zamiar - ich will, du willst, er will - Ich will morgen nach Wien faren. Ich will einen Hund haben.
sollen - mieć powinność

 

Czasowniki modalne występują zazwyczaj z bezokolicznikiem innego czasownika i tworzą z nim orzeczenie zdania. Czasownik modalny w takim wypadku podlega odmianie przez osoby, a bezokolicznik stoi nieodmieniony na końcu zdania. bezokolicznik  ZAWSZE bez ,,zu”.

  

Ich kann gut Deutsch sprechen.  -  Umiem mówić dobrze po niemiecku.
Willst du mich heute besuchen? -   Chcesz mnie dziś odwiedzić?

Er muss viel lernen.-    On musi się dużo uczyć.
Sollen wir jetzt aufräumen?    Czy powinniśmy teraz posprzątać?
Er mag sie nicht.-   On jej nie lubi. 
Ich möchte nach Berlin fahren. - Chciałabym pojechać do Berlina. 
Ich will dich besuchen.  -  Chcę Cię odwiedzić.
Sie kann gut schwimmen. -  Pan/Pani dobrze pływa. 
Warum darfst du nicht mitgehen?  -  Dlaczego nie możesz przyjść do mnie?. 
Ihr dürft keine Zigaretten rauchen. - Zakaz palenia papierosów.
Er soll mehr lernen .- On powinien uczyć się więcej.
Im Winter kann man in die Alpen fahren. -  Zimą można jeżdzić w Alpy.
Herr Nowak, müssen Sie samstags arbeiten?- Panie Nowak,  może Pan pracować w soboty ?
Er kann uns nicht helfen.- On nie może nam pomóc.
Was möchtet ihr trinken? - Czego sie napijecie.
Hier darf man nicht rauchen. - Tutaj nie wolno palić.
Ich möchte etwas zum Trinken bestellen. Chciałabym zamówić coś do picia.
Was wollt ihr euren Eltern zu Weihnachten schenken?- Co chcecie dać rodzicom w prezencie na Boże Narodzenie?
Wie sollt ihr die Hausaufgabe machen?  - Jak powinniśmy zrobić zadanie domowe?
Ich mag nicht tanzen.- Nie lubię tańczyć.

 

müssen -  musieć; wyraża konieczność , obowiązek  lub zobowiązanie

 

ich muss
du musst
er, sie, es muss
wir müssen
ihr müsst
sie, Sie müssen

 Beispiele: - Na przykład;

 

Ich muss dich heute besuchen .- Muszę ciebie dzisiaj odwiedzić.
Du musst ihn unbedingt anrufen.- Musisz do niego koniecznie zadzwonić.
Ihr müsst mich heute vom Bahnhof abholen.- Musicie odebrać mnie dzisiaj z dworca.
Er muss das erledigen.- On musi to załatwić
Wir müssen heute einkaufen -.Musimy dzisiaj zrobić zakupy. 

Ich möchte dich etwas fragen. - Chciałabym Cię o coś zapytać.


Man muss tłumaczymy na język polski jednym słówkiem – trzeba

 

 

Kategorie wpisu: Czasowniki niemieckie
Tagi wpisu: die Modalverben
« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.