Reklama

Czasowniki posiłkowe - sein, haben, werden


Czasowniki  - sein (być),  werden (stawać się) i  haben (mieć) to tzw. czasowniki posiłkowe  w złożonych czasach przeszłch i przyszłch , jak na przykład w zdaniu:


Ich habe das Buch gelesen. – Przeczytałem książkę.

Er ist in Warschau geboren. - On urodził się w Warszawie.                                      Poniżej podaję wzór ich odmiany w czasie terażniejszym:

                    sein -  być                          werden - stawać się                        haben - mieć 


ja -                       ich bin                                           ich werde                                         ich habe
ty -                       du bist                                           du wirst                                              du hast  
on -                      er ist                                              er wird                                                er hat
ona -                    sie ist                                            sie wird                                               sie hat
ono -                    es ist                                             es wird                                                es hat
my -                     wir sind                                         wir werden                                          wir haben
wy -                     ihr seid                                          ihr werdet                                            ihr habt
oni / one -            sie sind                                         sie werden                                           sie haben
Pan / Pani

Państwo -            Sie sind                                        Sie werden                                           Sie haben

 

Ich habe Zeit. - Mam czas.  

Ich habe heute Geburtstag .- Mam dzisiaj urodziny .

Ich habe Angst.- Boję się. - (Mam stracha.)

 

               .

 

 

 

 

Kategorie wpisu: Czasowniki niemieckie
« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.