Reklama

Czasowniki z przyimkami

 

 

Jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy. Tylko łącznie z innym wyrazem (zwykle rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym) stanowi składniowo nierozerwalną całość, czyli tzw. wyrażenie przyimkowe. Ukazuje ono relacje między czynnością i przedmiotem albo między dwoma przedmiotami.


Angst haben vor - bać się czegoś                                                                        aus         z, ze środka     
teilnehmen an - brać udział w czymś                                                                   bei           u, przy, koło    
sich freuen auf - cieszyć się na coś                                                                     mit       z czymś, z kimś  
sich freuen über - cieszyć się z czegoś                                                               nach     po, do, według      
warten auf - czekać na                                                                                        von                od, z, o      
sich erkundigen nach - dowiadywać się o                                                            zu      do (osoby, budowli) 
streben nach - dążyć do                                                                                      an                na, w, przy     
sich aufregen über - denerwować się                                                                   auf                            na  
danken für - dziękować za                                                                                   in                    do, za, w  
grenzen an - graniczyć z
gratulieren zu - gratulować
informieren über - informować o
sich interessieren für - interesować się
sich streiten um - kłócić się o
träumen von - marzyć o
hoffen auf - mieć nadzieję na
denken an - myśleć o
sich eignen für - nadawać się do
gehören zu - należeć do
sich erholen von - odpoczywać od
antworten auf - odpowiadać na
erzählen von - opowiadać o
sich auskennen - orientować się w
warnen vor - ostrzegać przed
arbeiten an - pracować nad
schreiben an - pisać do
schreiben über - pisać o
sich abfinden mit - pogodzić się z
sich verabschieden von - pożegnać się z
bitten um - prosić o
ankommen in - przybywać
sich vorbereiten auf - przygotować się
sich erinnern an - przypominać
sich gewöhnen an - przyzwyczaić się do
fragen nach - pytać o
berichten über - relacjonować coś
diskutieren über - rozmawiać o
sprechen über - rozmawiać o
telefonieren mit - rozmawiać
sich beklagen über - skarżyć się na
denken über - sądzić o
aufhören mit - skończyć z
profitieren von - skorzystać z
bestehen aus - składać się z
sich bemühen um - starać się o
suchen nach - szukać kogoś
lachen über - śmiać się z
anrufen bei - telefonować do
sich sehnen nach - tęsknić za
sich kümmern um - troszczyć się o
sorgen für - troszczyć się o
sich bewerben um - ubiegać się o
aufpassen auf - uważać na
achten auf - uważać na
kämpfen für - walczyć o
zweifeln an - wątpić w
glauben an - wierzyć w
anfangen mit - zaczynać od
sich befassen mit - zajmować się czymś
sich verlieben in - zakochać się w
abhängen von - zależeć od
einladen in - zapraszać do
einladen zu - zapraszać na
nachdenken über - zastanawiać się nad
sich verlassen auf - zdać sie na
sich entscheiden für - zdecydować się
sich ärgern über - złościć się na
hoffen auf - mieć nadzieję na
sich eignen für - nadawać się do
sich erholen von - odpoczywać od
erzählen von - opowiadać o
sich auskennen - orientować się w
warnen vor - ostrzegać przed
arbeiten an - pracować nad
sich erinnern an - przypominać
sich gewöhnen an - przyzwyczaić się do
fragen nach - pytać o
berichten über - relacjonować coś
telefonieren mit - rozmawiać
sich beklagen über - skarżyć się na
denken über - sadzić o
aufhören mit - skończyć z
profitieren von - skorzystać z
bestehen aus - składać się z
sich bemühen um - starać się o
suchen nach - szukać kogoś
lachen über - śmiać się z
sich sehnen nach - tęsknić za
sich kümmern um - troszczyć się o
sorgen für - troszczyć się o
sich bewerben um - ubiegać się o
aufpassen auf - uważać na
achten auf - uważać na
kämpfen für - walczyć o
zweifeln an - wątpić w
glauben an - wierzyć w
anfangen mit - zaczynać od
abhängen von - zależeć od
sich ärgern über - złościć się na
verstehen von - znać się na
verzichten auf - zrezygnować z
sich wenden an - zwracać się do

 

 

 

                 an


  arbeiten an -   pracować nad                                      Hans sitzt an dem Fenster.  -  Hans siedzi przy oknie.
  sich beteiligen an - uczestniczyć w
  erkennen an - rozpoznać po
  erkranken an - zachorować na
  fehlen an - brakować czegoś
  leiden an (unter + D) - cierpieć na
  sterben an - umrzeć na
  teilnehmen an - brać udział w
  denken an - myśleć o
  glauben an - wierzyć w
  sich halten an - trzymać się czegoś
  sich gewöhnen an - przyzwyczaić się do
  schreiben an - pisać do
 

 

 potrzebuję  więcej informacji na temat czasowników niemieckich

 

 

Kategorie wpisu: Czasowniki niemieckie
« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.