Reklama

Die Negation - Przeczenie

W języku niemieckim zdania są zaprzeczane poprzez nein,  nicht,  kein,  keine

 

Przeczenie nein może wystapić jako wyraz samodzielny i zastąpić całe zdanie przeczące:

 

Lesen Sie? - Czy pan/i czyta?                - Nein - nie

najczęściej jednak występuje przed zdaniem przeczącym, którego myśl wyraża :

Kommst du ?- Czy przyjdziesz?            - Nein , ich komme nicht. - Nie , nie przyjdę.

Nicht  zaprzecza:

 

- czasownikiEr arbeitet nicht - On nie pracuje,

- przysłówki, przymiotniki oraz wyrażenia rzeczownikowe i występuje wówczas przed wyrazem zaprzeczanym Sie sing nicht gern. - Ona niechętnie śpiewa.

- całe zdanie, w którym występuje rzeczownik z rodzajnikiem określonym.Machst du das  Frühstück?- Czy robisz śniadanie? - Nein, ich mache das Frühstück nicht. - Nie nie robię śniadania.


przykłady różne:

Er geht nicht ins Einkaufszentrum.- On nie idzie do centrum handlowego.

Ich weiß nicht  - Nie wiem.

Sie kann nicht kommen. - Ona nie może przyjść.

Wir wollen nicht zu ihm gehen. - Nie chcemy iść do niego.

Ich beneide dich nicht .-  Nie zazdroszcze Ci.

Ich glaube nicht. - Nie przypuszczam, nie wydaje mi się.

 

Nicht zaprzecza jedynie niektóre fragmenty zdania, gdy pojawia się bezpośrednio przed negowaną częścią mowy:

Er geht nicht in die Schule sondern ins Einkaufszentrum.- On nie idzie do szkoły, tylko do centrum handlowego.

Do tworzenia przeczeń stosowane jest również poznane już słówko kein, lecz pamiętajmy, że pojawia się ono tylko przed rzeczownikiem. Na przykład:

Ich habe keine Freudin – Nie mam koleżanki.

 

Przeczenie rzeczownika tworzy się poprzez dodanie słówka kein (-e), bezpośrednio przed rzeczownikiem. Słówko kein zachowuje się  jak rodzajnik – występuje w rodzaju męskim, żeńskim i nijakim i odmienia się przez liczby i przypadki.

 

Das ist kein Bild. -To nie jest obraz.

Das ist kein Mann. - To nie jest mężczyzna.

Das ist keine Frau.- To nie jest kobieta.

Das sind keine Autos. -To nie sà samochody.

Du hast keinen Appetit. - Nie masz apetytu.

 

 

                                                         

Tagi wpisu: przeczenie
« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.