Reklama

Wpisy z kategorii Czasowniki niemieckie

Czasowniki rozdzielnie złożone

W języku niemieckim występuje sporo czasowników rozdzielnie złożonych, które składają się przedrostka oraz z czasownika właściwego. W bezokoliczniku stanowią jeden wyraz, a w form...
czytaj więcej »

Czasowniki zwrotne - Reflexive Verben

sich waschen - myć sięsich kämmen - czesać sięsich rasieren - golić sięsich fühlen - czuć sięsich freuen - cieszyć sięsich treffen - spotykać sięsich unterh...
czytaj więcej »

Czas Przeszły Prosty - Präteritum/ Imperfekt

    Czynności wyrażane przez Czas Przeszły Prosty mogą być ukończone bądź nie. Dzięki Präteritum Imperfekt można opowiedzieć, co się wcześniej wydarzyło, co ktoś robił w przeszłości....
czytaj więcej »

Czas przeszły Perfekt - Das Perfekt

Czas przeszły Perfekt jest czasem złożonym składającym się z czasowników posiłkowych haben lub sein, które odmieniają się w czasie terazniejszym oraz imiesłowiu czasu przeszłego - Patriz...
czytaj więcej »

Odmiana czasownika

Odmiana czasownika – zasady ogólne Czasowniki niemieckie odmienia się przez dodawanie do tematu czasownika końcówek osobowych, które zostały wyróżnione w poniższej o...
czytaj więcej »

Czasowniki z przyimkami

    Jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy. Tylko łącznie z innym wyrazem (zwykle rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym) stanowi składniowo nierozerwalną całość, czyli tzw. wy...
czytaj więcej »

Czasowniki modalne - die Modalverben

Czasowniki modalne, czyli czasowniki posiłkowe trybu pomagają określić sposób realizacji danej czynności. Drugi czasownik stoi zawsze na końcu zdania. W jezyku niemieckim wystepuje sześć czas...
czytaj więcej »

Czasowniki posiłkowe - sein, haben, werden

Czasowniki  - sein (być),  werden (stawać się) i  haben (mieć) to tzw. czasowniki posiłkowe  w złożonych czasach przeszłch i przyszłch , jak na przykład w zdani...
czytaj więcej »
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.