Reklama

Wpisy z kategorii Liczba mnoga - der Plural

Liczba mnoga rzeczownika.

W liczbie mnogiej wszystkie rzeczowniki bez względu na rodzaj poprzedza rodzajnik określony - die.    das Buch - die Bücher der Kunde - die Kunden    ...
czytaj więcej »
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.