Reklama

Wpisy z kategorii Stopniowanie przysłówków -die Steigerung der Adverbien

das Adverb - Przysłówek

  Przysłówek jest nieodmienną częścią mowy, możemy go jedynie stopniować.   Przysłówek czasu - Temporaladverbien: - wann? - kiedy?  -         &nb...
czytaj więcej »
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.