Reklama

Liczba mnoga rzeczownika.W liczbie mnogiej wszystkie rzeczowniki bez względu na rodzaj poprzedza rodzajnik określony - die

 

das Buchdie Bücher 
der Kundedie Kunden                                                           
die Frau - die Frauen 
das Fenster - die Fenster 
der Bus - die Busse 
der Berg - die Berge 
die Tochter - die Töchter 
das Bild - die Bilder 
die Wand - die Wände 
die Straße - die Straßen 
der Tag - die Tage 
das Glas - die Gläser 
das Plakat - die Plakate 
der Bruder - die Brüder                                                 
das Zimmer - die Zimmer 
die Hand - die Hände 
das Mädchen - die Mädchen 
die Stunde - die Stunden 
der Beamte - die Beamten 
der Schuh - die Schuhe


 Mam trzech braci.  Ich habe drei Brüder.
 
Dzieci lubią zwierzęta.   Kinder mögen Tiere.  

 Jem jajka i pomidory.    Ich esse Eier und Tomaten. 

 Kupuję kwiaty i prezenty.  Ich kaufe Blumen und Geschenke. 

 Widzę dwóch mężczyzn i dwie kobiety.  Ich sehe zwei Männer und zwei Frauen.

 

 

Tworzenie liczby mnogiej w języku  niemieckim polega zazwyczaj na dodawaniu do rzeczownika w liczbie pojedynczej odpowiedniej końcówki: -e, -n, -en, -er lub -s.

Istnieje jednak szereg wyjątków i nieregularności, których należy się nauczyć na pamięć.
Czasem zdarza się na przykład, że rzeczownik ma taką samą formę w obydwu liczbach.
W przypadku wielu rzeczowników w liczbie mnogiej nad samogłoską pojawia się tzw. przegłos:

das Buch - książka  -  die Bücher - książki
das Blatt - liść die Blätter - liście
der Koch (kucharz) die Köche - kucharze

Oto niektóre z reguł tworzenia liczby mnogiej:

rzeczowniki w liczbie pojedynczej kończące się na spółgłoskę, w liczbie mnogiej otrzymują końcówkę -en, np.:

die Universität - uniwersytet - die Universitäten
die Kleinigkeit - drobnostka - die Kleinigkeiten
rzeczowniki rodzaju żeńskiego, w liczbie mnogiej w ogromnej większości mają  końcówki -en bądż -n np.:

die Sprache (język) die Sprachen
die Schule (szkoła) die Schulen
z wyjątkiem tych jednosylabowych np.:
die Stadt (miasto) die Städte
die Nacht (noc) die Nächte żdnej końcówki nie dodajemy do liczby mnogiej rzeczowników rodzaju nijakiego (lub czasem rodzaju mękiego), które w liczbie pojedynczej kończą się na -el, -en, -er, np.:
das Messer (nóż) die Messer
das Viertel (ćwiartka) die Viertel
końcówkę -s przyjmuje wiele wyrazów pochodzenia obcego, np.:
das Restaurant (restauracja) die Restaurants
lub też der Fan (fan) die Fans
końcówkę -s przyjmują  także rzeczowniki kończące się na samogłoskę´ (z wyjątkiem samogłoski -e), np.:
das Sofa (sofa) die Sofas

W języku niemieckim wyróżniamy również rzeczowniki, które występują jedynie w liczbie pojedynczej, bądż jedynie w liczbie mnogiej.
Do rzeczowników mających tylko liczbę pojedynczą należą m.in.rzeczowniki zbiorowe, np.:

die Bevölkerung (społeczeństwo) nazwy niektórych substancji, materiałów i surowców, np.:die Milch (mleko) oraz rzeczowniki odnoszące się do pojęć abstrakcyjnych, np.: das Glück (szczęście) Wśród rzeczowników występujących jedynie w liczbie mnogiej wyróżniamy nazwy niektórych państw, na przykład: die Vereinigten Staaten (Stany Zjednoczone), Łańcuchów górskich, np.: die Alpen (Alpy) czy wysp. Do tej grupy należą również rzeczowniki odnoszące się do grup ludzi, np.: die Leute (ludzie) bądż do pewnego okresu czasu, die Sommerferien (letnie wakacje.
Kategorie wpisu: Liczba mnoga - der Plural
« powrót

Dodaj nowy komentarz

  • Zbigniew 9:10, 11 marca 2019

    Grupa, której zaprezentowano powyższy materiał w formie wykładu na lekcji zrozumiała całość w 100%. Materiał utrwalono pracą z podręcznikiem przedmiotowym. :)

    Odpowiedz
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.