Reklama

Podstawowe czasowniki niemieckie.

haben – mieć

bekommen – otrzymywać
bringen – przynosić
brauchen – potrzebować
essen – jeść
denken – myśleć
fahren – jechać
fragen – pytać

sein - być

meinen – uważać
müssen - musieć
mögen – lubić
kennen - znać
lachen - śmiać się
lesen – czytać
leben – żyć
liegen – leżeć
lernen – uczyć się
kommen - pochodzić
nehmen – brać
gehen - iść 
geben – dawać
glauben -wierzyć
aufstehen aufszte-en - wstawać
anfangen - zaczynać
waschen /waszen/ – myć, prać
kennen – znać
kämmen /kemen/ – czesać
können - móc
putzen /pucen/ – sprzątać
einkaufen /ajnkaufen/ – kupować
finden – znaleźć
machen – robić
müssen – musieć
warten – czekać
telefonieren /telefoniren/ – telefonować
arbeiten /arbajten/ – pracować
kochen – gotować
kommen – przychodzić
bleiben /blajben/ – pozostać
anziehen /ancji-en/ – ubierać
ausziehen /auscji-en/ – rozbierać
zumachen -cumachen - zamykać
aufmachen – otwierać
sagen – mówić
sehen – widzieć
schneiden - sznajden - kroić
sprechen – mówić
spielen – grać
stehen – stać
verdienen - zarabiać
verkaufen – sprzedawać
verstehen – rozumieć
wissen – wiedzieć
wollen – chcieć
wohnen - mieszkać
zeigen – pokazywać
« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.