Reklama

Przeciwieństwa przymiotników - Gegenteile von Adjektiven

gut - dobry                          schlecht - zły

langsam - powoli                 schnellszybko           

stark - silny                         schwach - słaby
alt - stary                            jung - młody

altstary                            neu - nowy

dick - gruby                         schlank - chudy

schön - piękny                     schrecklich - straszny, okropny

breit - szeroki                       schmal - wąski

warm - ciepły                       kalt - zimny

teuer - drogi                         billig - tani

groß - duży                          klein - mały

lang - długi                           kurz - krótki

ruhig - spokojny                   nervös- nerwowy

ruhig - spokojny                   aufgeregt - zdenerwowany

zufrieden - zadowolony         unzufrieden - niezadowolony

pünktlich - punktualny           unpünktlich - niepunktualny

laut - głośny                         leise - cichy

arm - biedny                         reich- bogaty
sauber - czysty                    schmutzig - brudny

bequem - wygodny               unbequem - niewygodny

sympatisch -sympatyczny    unsympatisch- niesympatyczny

gesund - zdrowy                   krank - chory

hell - jasny                           dunkel - ciemny

modern - nowoczesny           historisch - historyczny

lächend - uśmiechnięty          besorgt - zmartwiony
richtig - prawdziwy                falsch - fałszywy

möglich - możliwy                 unmöglich - niemożliwy

müde - zmęczony                  lebendig - ożywiony, żwawy

glücklich - szczęśliwy           unglücklich - nieszczęśliwy

klug - mądry                          dumm - głupi

« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.