Reklama

Rodzajniki - określony i nieokreślony- der,die,das


Większość rzeczowników w języku niemieckim poprzedzona jest słówkiem, zwanym rodzajnikiem.

Rodzajników nie tłumaczy sie na język polski.


Istnieją dwa typy rodzajników:


-  rodzajnik nieokreślony - der unbestimmte Artikel -  

 

Rodzajnik ten stosujemy z rzeczownikami oznaczającymi osoby lub rzeczy, które nie są nam bliżej znane, lub o których mówimy po raz pierwszy. Rodzajnik nieokreślony ma tylko liczbę pojedyńczą. W liczbie mnogiej rzeczownik taki nie posiada rodzajnika. Rodzajnika nieokreślonego nie tłumaczy się na język polski.


 

eine Frau - kobieta

Frauen - kobiety

ein Herr - pan

Herren - panowie                                               

 

 

 

-  rodzajnik określony - der bestimmte Artikel


- w języku niemieckim używany jest między innymi: gdy rozmówca wie o kogo lub o co nam chodzi, na przykład:

 

Ich kann das Buch nicht finden. – Nie mogę znależć (tej) książki.

jeżli w poprzednim zdaniu była już mowa o danej rzeczy lub osobie, na przykład:
Ich kaufe ein Haus.– Kupuję dom
Das Haus ist klein und gemütlich. -. (Ten) dom jest mały i przytulny.

 

Wyróżniamy następujące rodzajniki określone:

 • der – dla rodzaju męskiego,
 • die – dla rodzaju żeńskiego oraz liczby mnogiej,
 • das – dla rodzaju nijakiego.
 
Rodzajników w zasadzie nie stosuje się :
 • - przed imionami własnymi,
 • - przed wyrazami Herr i Frau w połączeniu z nazwiskami,
 • - jeżeli orzecznik oznacza zajęcie lub zawód
 • - przed rzeczownikami poprzedzonymi przysłówkiem viel - dużo, wenig- mało
 • - przed rzeczownikami w połączeniu z zaimkami  

Rodzaj rzeczowników w języku niemieckim nie zawsze zgadza się z rodzajem rzeczowników w języku polskim.
Ponieważ  rodzaje rzeczowników niemieckich  w większości nie pokrywają się z rodzajami rzeczowników w języku polskim trzeba poznać kilka zasad, które pozwolą na poprawne stosowanie rodzajników.
Kiedy stosujemy  der ? dea
 • gdy mówimy o męskich postaciach ludzi i zwierząt, np.

     der Mann - mężczyzna - man
     der Freund  - przyjaciel - frojnt
     der Hahn  - kogut - han 
     der Arzt - lekarz

 • Przy nazwach : pór roku, miesięcy, 
 
     dni tygodnia :                                                                pory roku:

      der Montag  - poniedziałek -  montak                                          der Frühling - wiosna - frylin 
      der Dienstag  - wtorek -  dinstak                                                 der Sommer - lato - zomea 
      der Mittwoch  - środa - mytfoch                                                  der Herbst  - jesień - heapst
      der Donnerstag - czwartek - doneastak                                     der Winter  - zima - wyntea

      der Freitag  - piątek - frajtak 
      der Samstag  - sobota - zamstak
      der Sonntag  - niedziela - zontak

      

     nazwy miesięcy                                                            strony świata

      der Januar  - styczeń -  januar                                                      der Norden  - północ  - nordn  
      der Februar  - luty - februar
      der März  - marzec - merc
      der April  - kwiecień - april 

      der Mai  - maj - mai
      der Juni  - czerwiec - juni
      der Juli  - lipiec - juli
      der August  - sierpień - august
      der September  - wrzesień - zeptembea   
      der Oktober - październik -  oktobea
      der November  - listopad - nowembea
      der Dezember  - grudzień - dejcembeader Süden  - południe - zuedn
der Osten - wschód - ostn 
der Westen  - zachód - westn

     

Kategorie wpisu: der,die,das
Tagi wpisu: der,die,das
« powrót

Dodaj nowy komentarz

 • Ela 18:40, 20 października 2016

  fajne! mam właśnie problemy z użyciem der ,die,das

  Odpowiedz
 • Ewa 1:21, 8 listopada 2018

  Fajnie?
  To jest MEGA SUPER!!!
  to jest nieprawdopodobnie cudownie, w sposób MEGA KLAROWNY - przygotwany materiał.
  Wielki SZACUN - za wkład, za pracę.
  Bardzo dziękuję.
  Słów mi brakuje...
  Ewa

  Odpowiedz
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.