Reklama

Spójniki

Spójniki łączą ze sobą zdania lub części zdania.

 

1. Spójniki wymagające szyku prostego ( podmiot + orzeczenie).

und - i,a

denn - ponieważ

oder - albo,lub,czy

doch - jednak

aber - ale

sondern - lecz

 

2. Spójniki wymagające szyku przestawnego ( orzeczenie +podmiot)

    dann - potem, następnie

    sonst - inaczej, w przeciwnym razie

    trotzdem - mimi to

    deshalb/darum/deswegen - dlatego

 

3. Spójniki w zdaniach pobocznych, gdzie podmiot występuje bezpośrednio po spójniku,

    a orzeczenie przniesione jest na koniec zdania.

   dass - że

   weil - ponieważ

   da - ponieważ

   damit - żeby, ażeby

   wenn - jeśli, jeżeli

   wenn - kiedy, gdy

   obwohl - chociaż

   als - kiedy,gdy - czynność jednorazowa w przeszłości

« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.