Reklama

Wyszukiwanie frazy "czas przeszły Perfekt"

Czas przeszły Perfekt - Das Perfekt

Czas przeszły Perfekt jest czasem złożonym składającym się z czasowników posiłkowych haben lub sein, które odmieniają się w czasie terazniejszym oraz imiesłowiu czasu przeszłego - Patriz...
czytaj więcej »

Czas zaprzeszły- Plusquamperfekt

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt  jest obecnie używany bardzo rzadko , zazwyczaj jedynie dla zasygnalizowania nierówności dwóch zdarzeń z przeszłości.Jedno wydarzenie odbyło s...
czytaj więcej »
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.