Reklama

Wyszukiwanie frazy "czasowniki rozdzielnie złożone"

Czasowniki rozdzielnie złożone

W języku niemieckim występuje sporo czasowników rozdzielnie złożonych, które składają się przedrostka oraz z czasownika właściwego. W bezokoliczniku stanowią jeden wyraz, a w form...
czytaj więcej »
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.