Reklama

Wyszukiwanie frazy "czasowniki-zwrotne"

Czasowniki zwrotne - Reflexive Verben

sich waschen - myć sięsich kämmen - czesać sięsich rasieren - golić sięsich fühlen - czuć sięsich freuen - cieszyć sięsich treffen - spotykać sięsich unterh...
czytaj więcej »
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.