Reklama

Wyszukiwanie frazy "der,die,das"

Rodzajniki - określony i nieokreślony- der,die,das

Większość rzeczowników w języku niemieckim poprzedzona jest słówkiem, zwanym rodzajnikiem. Rodzajników nie tłumaczy sie na język polski. Istnieją dwa typy rodzajników...
czytaj więcej »
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.