Reklama

Wyszukiwanie frazy "najczęściej używane czasowniki"

Podstawowe czasowniki niemieckie.

haben – mieć bekommen – otrzymywać bringen – przynosić brauchen – potrzebować essen – jeść denken – myśleć fahren – jechać...
czytaj więcej »
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.