Reklama

Wyszukiwanie frazy "przyimek"

Zwroty przyimkowe

Przyimki są nieodmienną częścią mowy. W zdaniu występują zawsze w towarzystwie rzeczownika lub zaimka osobowego. an - przy, na (w pionie) hinter - za neben - obok über - nad zwischen - międ...
czytaj więcej »
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.