Reklama

zaimek dzierżawczy

 Zaimek dzierżawczy informuje o tym, czyja jest dana rzecz, do kogo należy, kto jest jej właścicielem

(mój pies – mein Hund, twoje auto – dein Auto, jej fryzura – ihre Frisur, jego buty – seine Schuhe itp.).


W języku niemieckim każdemu zaimkowi osobowemu odpowiada zaimek dzierżawczy oraz nie występuje uniwersalna forma „swój”, 

 

  R. męski I nijaki


R. żeński I l.mn.


 ich      mein      meine
 du      dein      deine
 er      sein      seine
 sie      ihr      ihre
 es      sein      seine
 wir      unser      unsere
 ihr      euer      eure
 sie      ihr      ihre
 Sie      Ihr      Ihre


 Zaimki dzierżawcze w celowniku:


R. męski R. żeński R. nijaki L. mnoga

  meinem

  deinem
  seinem
 ihrem
 unserem
 eurem
 ihrem
 Ihrem

meiner
deiner
seiner
ihrer
unserer
euerer
ihrer
Ihrer
meinem
deinem
seinem
ihrem
unserem
euerem
ihrem
Ihrem
meinen
deinen
seinen
ihren
unseren
eueren
ihren
Ihren


No i na koniec w bierniku:


AKKUSATIV – BIERNIK
R. męski R. żeński R. nijaki L. mnoga
meinen
deinen
seinen
ihren
unseren
eueren
ihren
Ihren
meine
deine
seine
ihre
unsere
euere
ihre
Ihre
mein
dein
sein
ihr
unser
euer
ihr
Ihr
meine
deine
seine
ihre
unsere
euere
ihre
Ihre


   mei- mój

   dein - twój

   sei- jego

   ih- jej

   unser - nasz


To jest mój dom. – Das ist mein Haus.
Idziesz z jej psem na spacer? - Gehst du mit ihrem Hund spazieren?
Czy odwiedzacie często waszą ciocię? - Besucht ihr eure Tante oft?
Nie znam twojej siostry. – Ich kenne deine Schwester nich.
On szuka swoich okularów. – Er sucht seine Vril Brille. 
Czy to jest matka mojego przyjaciela? - Ist das die Mutter meines Freundes?
Potrzebuję twojej pomocy. - Ich brauche deine Hilfe!
Podoba się wam nasz dom? - Gefällt euch unser Haus?

W przeciwieństwie do języka polskiego - w języku niemieckim zaimek dzierżawczy „swój” w odniesieniu do każdej z osób przyjmuje inną formę.

Ich suche meinen Wagen.- Szukam swojego samochodu.
Du suchst deinen Wagen.- Szukasz swojego samochodu.
Er sucht seinen Wagen.- On szuka swojego samochodu.
Sie sucht ihren Wagen.- Ona szuka swojego samochodu.
Es sucht seinen Wagen.- Ono szuka swojego samochodu.
Wir suchen unseren Wagen. - Szukamy swojego samochodu.
Ihr sucht euren Wagen. - Szukacie swojego samochodu.
Sie suchen ihren Wagen. - Oni szukają swojego samochodu.- Pastwo szukają swojego samochodu.

Zaimki dzierżawcze mogą również stać na końcu zdania w roli orzecznika, przyjmują wówczas końcówki rodzajowe, np.:

Ist das dein Hund? - Ja, er ist meiner.To jest twój pies? Tak, on jest mój.
Ist das ihr Auto? - Nein, es ist mein(e)s To jest jej samochód. Nie, on jest mój.
Ist das deine Tasche?- Ja, sie ist meine.To jest twoja torba? Tak, ona jest moja.

Kategorie wpisu: zaimek - das Pronomen
Tagi wpisu: zaimki
« powrót

Dodaj nowy komentarz

  • Gregor 15:57, 6 września 2018

    W końcu rozumie

    Odpowiedz
  • takise 13:36, 7 września 2018

    chyba "rozumiem" :-P

    Odpowiedz
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.