Reklama

Zaimki pytające

Do zaimków pytających należą :

wer? - kto?

was- co?

welcher? - który?

was für ein? - jaki?.


Zaimki wer i was odmieniają się jedynie w liczbie pojedynczej. 

Wer odnosi się do osób, w pozostałych przypadkach używamy zaimka was.


Mianownik  Nominativ (kto?) wer? (co?) was?

Dopelniacz  Genitiv (czyj?) wessen?

Celownik  Dativ (komu?/czemu?) wem?

Biernik Akkusativ (kogo?) wen ? (co?) was?


Ważne jest, aby rozróżniać kiedy należy użyć zaimka pytającego welcher (który?), 
 a kiedy was für ein (jaki?).

- welcher - który? używamy, kiedy pytamy o coś lub kogoś, co widzimy. - Przyjmuje on naturalnie różne formy w zależności od liczby, rodzaju i przypadku – odmienia się jak rodzajnik określony. 

was für ein zastosujemy w pytaniu o rzecz bądź osobę nieznaną.


Welches Auto wollen Sie kaufen? – Który samochód chce pan kupić?

Ich will den gelben Kombi kaufen. – Chcę kupić ten żółty samochód kombi.

Was für ein Auto wollen Sie kaufen? – Jaki samochód chce pan kupić?

Ich will einen Kombi kaufen. – Chciałbym kupić jakiś samochód kombi.


W odpowiedzi na pytanie zaczynające się od welches / welcher / welche, używamy rodzajnika określonego, ponieważ dokładnie wiadomo, o jaką rzecz chodzi. 

W przypadku odpowiedzi na zdanie pytające z użyciem zaimka was für ein / was für eine pojawia się zaimek nieokreśony, bowiem mówimy o nieznanym bądż bliżej niesprecyzowanym obiekcie.

Kategorie wpisu: zaimek - das Pronomen
Tagi wpisu: zaimki
« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.