Reklama

Zwroty przyimkowe

Przyimki są nieodmienną częścią mowy.

W zdaniu występują zawsze w towarzystwie rzeczownika lub zaimka osobowego.

an - przy, na (w pionie)

hinter - za

neben - obok

über - nad

zwischen - między

auf - na ( w poziomie)

in - w, do

vor - przed

unter - pod


Typowe zwroty będące połączeniem przyimka i rzeczownika,

 

am Abend    -  wieczorem
am Apparat  -  przy telefonie, przy aparacie
am Bahnhof  - na dworcu kolejowym, obok dworca kolejowego
am Ende - na końcu, pod koniec
am Fenster - przy oknie, obok okna, na oknie (firanka)
am Herzen - na sercu (coś komuś leży)
am Kiosk -  w kiosku , obok kiosku
am Meer                nad morzem
am Morgen            nad ranem, rano
am Nachmittag    po południu
am Platz              miejscu
am See                nad jeziorem
am zweiten Tag na drugi dzień, w drugim dniu
an Bord              na pokładzie
an den See         nad jezioro
an der Grenze         na granicy
an der Haltestelle    na przystanku
an der Reihe           po kolei
an der See              nad morzem
an der Universität   na uniwersytecie
an der Wand           na ścianie
an der Weichsel      nad Wisłą
an die See               nad morze
ans Meer                 nad morze
auf Deutsch             po niemiecku
auf jeden Fall          w każdym razie
außer Betrieb            nieczynny
bei Berlin                  pod Berlinem
bei der Diskussion     w czasie dyskusji
beim Abendessen       w czasie kolacji, przy kolacji
beim Fernsehen w czasie oglądania telewizji, przy oglądaniu telewizji
beim Skifahren w czasie jazdy na nartach
das Buch von hier książka stąd (ta która tu była / leżała / powinna być)
den Tag über przez dzień, w ciągu dnia
durch Fleiß poprzez pilność (swój wysiłek)
für 20 Zloty za 20 złotych
für das Buch na książkę (np. pieniądze)
für das Konzert na koncert (np. pieniądze)
für den Frieden za pokojem / o pokój, (np. opowiadać się za pokojem, walczyć o pokój)
für einen Tag na jeden dzień
für heute na dzisiaj
für zwei Personen dla dwóch osób
gegen 12 około 12 (godziny)
gegen Abend pod wieczór
gegen die Mode wbrew modzie, niemodny
Geld für … pieniądze na …
im Allgemeinen ogólnie rzecz biorąc
im Ausland za granicą
im Bett w łóżku
im ersten Stock na pierwszym piętrze
im Frieden w pokoju (bez wojny)
im Süden na południu
im Urlaub na urlopie
im Winter w zimie
in 2 Tagen za 2 dni
in den Ferien na feriach / wakacjach
in der BRD w RFN
in der Gartenstraße na ulicy Ogrodowej
in der Stunde w ciągu godziny
in die Ferien na ferie / wakacje (np. jechać)
in dieser Beziehung pod tym względem
in einer Woche za tydzień / w ciągu (jednego) tygodnia
in jeder Beziehung pod każdym względem
in Urlaub na orlop (np. jechać)
ins Ausland za granicę
ins Bett do łóżka
ins Café do kawiarni
Lehrer für Deutsch nauczyciel języka niemieckiego (Deutschlehrer)

Ministerium für Außenhandel Ministerstwo Handlu Zagranicznego (Außenministerium)
mit dem Auto samochodem (np. jechać)
mit dem Löffel łyżką (np. jeść)
Modell von 1942 model z roku 1942
nach Berlin do Berlina
nach der Mode zgodnie z modą / modnie
nach einem Jahr po roku
nach Hause do domu
nach links w lewo (wystarczy też samo ‘links’)
nach meiner Meinung moim zdaniem (meiner Meinung nach)
ohne Spaß bez przyjemności / radości
seit langem od dawna
unter anderem między innymi
unter uns wśród nas
unter vier Augen w cztery oczy
vom Reisebüro od biura podróży (np. dostać coś) / z biura podróży (wracać, iść, przychodzić)
von Beruf z zawodu
von da od tego miejsca / punktu
von da an  - od tej chwili / tego momentu
vor Angst  - ze strachu
vor Hunger -  z głodu
Was verstehst du darunter? Co przez to rozumiesz?
über 100 Zloty ponad 100 złotych
über die Straße przez ulicę (przejść) / na wynos (piwo)
über eine Woche ponad (jeden) tydzień
Zeit zum Spielen czas na zabawę / do zabawy / na grę / do gry
Zeit zum Üben czas na ćwiczenie / do ćwiczenia
zu 40 Zloty za 40 złotych
zu Besuch z wizytą
zu Bett do łóżka (spać)
zu Ende skończyć się (Die Deutschstunde ist zu Ende.)
zu Fuß na nogach
zu Gast w gości
zu Hause w domu
zu Weihnachten na Boże Narodzenie
zum Abendessen na kolację (np. iść / zaprosić kogoś)
zum Bahnhof do dworca kolejowego / na dworzec kolejowy
zum Beispiel na przykład
zum ersten Mal po raz pierwszy
zum Mittagessen na obiad
zum Namenstag na imieniny
zur Arbeit do pracy
zur Zeit - w chwili obecnej / teraz

 

 

Tagi wpisu: przyimek
« powrót

Dodaj nowy komentarz

 • Gregor 15:44, 6 września 2018

  Super strona. Dużo ciekawie i prosto napisane a o to chodzi. Viel Spaß

  Odpowiedz
 • Tomasz 12:05, 5 czerwca 2021

  Pięknie, rewelacja. Dziękuję serdecznie za bezinteresowną pomoc na nauce!!!
  Pozdrawiam.Tomasz

  Odpowiedz
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Reklama
Zapamietaj!

* Rzeczowniki pisze się dużą literą.
*. Przed nazwami zawodów nie trzeba pisać rodzajników określonych (der, die, das) oraz nieokreślonych (ein, eine, ein).
* Końcówka -in sygnalizuje rzeczownik rodzaju żeńskiego.
* dodajac do przymiotnika przedrostek - un - zmieniamy jego znaczenia na przeciwne.