Reklama

Najczęściej używane słowa i zwroty niemieckie.

Wie gern lernst du neue Vokabeln? - Jak chętnie uczysz się nowych słówek? 

Abgemacht - zgoda
der Abend -  wieczór                                                  
Abendessen - kolacja                                                  
aber - jednak, ale,ależ    
                                   
Abfahrt - odjazd                                                    
 acht - osiem                                                      
 Adresse - adres                                              
 Alkohol - alkohol                                                    
 alle- wszyscy 
 anhalten - zatrzymywać, zatrzymać
 anziehen - ubierać
 Anfang  - początek
 anfangen - zaczynać  
 ankommen - przybywać,przybyć
 angenehm -  miły
 allein - sam samotny                                          
 alles - wszystko
 als  - gdy 
 als - niż
 alt  - stary
 Alter - wiek
 Ankunft - przybycie
 anderer - inny 
 an - przy
 annehmen - przyjmować (perf:przyjąć)
 anrufen - dzwonić, zadzwonić
Anfrage - pytanie                                                    
Antwort - odpowiedź  
Anzug  - garnitur                                             
Apfel - jabłko                                                       
Appetit - apetyt                                                    
Aprikose- morela 
der April  - kwiecień 
die Arbeit  - praca - di Arbajt
aufräumen - sprzątać
arbeiten - pracować - arbajten
das Aussehen - wygląd
auch - także, też, również
aufstehen - wstawać
aufwachen - budzić się
aufmachen - otworzyć
auf - na
außerdem – poza tym
sich ausziehen - rozbierać się
baden - kąpać się
Bad - łazienka
backen - piec
bald - wkrótce
Beispiel - przykład
bekommen - otrzymać, dostawać
beginnen - zaczynać - begynen
bei - przy,obok,u
besonders -  szczególnie
bekannt - znany
bestimmt - na pewno
Brücke - most
Bruder - brat
Buch - książka
Beruf - zawód
Beschreibung - opis, wpis
Beschwerde - dolegliwość
befinden sich  - przebywać, znajdować się, być
besitzen - posiadać
bis - aż,do
billig - tanio
bitten - prosić
Brot - chleb
da - ponieważ
dann - potem
danken - dziękować
denken - myśleć, pamiętać
damit - z tym
deslalb - dlatego
dick - gruby
dich - ciebie - dyś
dort - tam
du - ty
durch - przez
duschen - brać prysznic
Durchfall - biegunka
Eltern - rodzice
er - on
erhalten - otrzymać
erklären - wytłumaczyć
eigentlich - właściwie
Einfahrt - wjazd
einschlafen - zasnąć
Erholung - wypoczynek
essen - jeść esn
frühstücken - jeść śniadanie
Fieber - gorączka
Geburststag - urodziny
gehen - iść , chodzić
Glücklich - szczęśliwy
gern - chętnie
gemeinsam - wspólnie - gemajnzam
Gestern - wczoraj
gleich - zaraz
helfen - pomagać
Herr - Pan
Herz - serce
Hilfe - pomoc
heute - dzisiaj
hier - tutaj 
ich - ja
ist - jest  - yst
in - w
im Bett - w łóżku
immer - zawsze
ihr - wy
ja - tak
jetzt - teraz
jemand - ktoś
kein - żaden
krank - chory
klein - mały- klajn
kochen - gotować
kommen - przychodzić, przyjść
die Lampe - lampa - di lampe
lehren - uczyć (kogoś) - lernen
leben - żyć - lejben
das Leben – życie - das lejben
lernen - uczyć się
mehr - więcej
nett - miły
nehmen - wziąć
niemand - nikt
nichts - nic
Nebel - mgła
neu - nowy
oder - albo, lub
obwohl - mimo,że
reden - mówić
reisen - podróżować
sehr - bardzo
sondern - lecz
schlimm - żle
schwarz - czarny - szwarc
schnell - szybko
schmecken - smakować
schon - już - szon
sollen - mieć powinność
still - cicho
stimmen - zgadzać się
schlimm - żle
sterben – umierać - szterben
trinken - pić trynkn
der Tag - dzień
der Tisch - stół
der Tod – śmierć - der tod
Staat - państwo
träumen - marzyć, śnić
tragen - nosić
tun - czynić, robić
töten – zabijać - tyten
und - i
überall - wszędzie
verdienen - zarabiać
vergessen - zapominać, zapomnieć
versuchen - próbować
vielleicht - może
was - co
Welt - świat
wenig - mało - wenyś
widerholen - powtarzać
Wind - wiatr
wie viel - ile
wissen - wiedzieć
wo - gdzie
wir - my 
überall - wszędzie
quasi - jakby, niby, niejako, prawie, rzekomo
Zeit - czas
zeigen - pokazywać
das Zimmer - pokój
zufrieden - zadowolony
zumachen - zamknąć
zusammen - razem
zurückkommen - wracać, wrócić
zu schnell - za szybko
noch einmal - jeszcze raz
Reklama
Ich habe – ja mam
Ich bin - ja jestem
Ich heiße – nazywam się
Ich komme nicht mit - Nie idę 
Ich weiß nicht - Nie wiem 
Was ist das? - Co to jest?
Was meinen Sie dazu? - Co Pan/Pani o tym myśli?
Mach es kurz! - streszczaj się
sich aufregen - zdenerwować się
Moment bitte - chwileczkę
auf wachen - budzić się
unter sich - pomiędzy sobą
um etwas bitten - prosić o coś
sich bedanken - dziękować, podziękować
zu Hause sein - być w domu
zu Hause gehen - iść do domu
von zu Hause ausgehen - wychodzić z domu
Du sprichst zu schnell. - Mówisz za szybko. 
Ich glaube nicht.- Nie sądzę.
Worum geht es? - O co chodzi?
man schreibt - pisze się 
selbstverständlich - oczywiście
Wo ist der Ausgang? - Gdzie jest wyjście?
Ich habe Hunger / Durst.yś habe hunger / durst -
Jestem głodny / spragniony.
Ich bin hungrig / durstig.yś byn hungryś / Durstyś - Jestem głodny
/ spragniony.
Wie viel Uhr ist es? - Która jest godzina?
Um wie viel Uhr? - O której godzinie?
wann? - kiedy?
heute - dzisiaj
morgen - jutro
gestern - wczoraj
am Morgen - rano
am Nachmittag - po południu 
Mahlzeiten - mal-zaj-ten- posiłki
das Frühstück - das fry-sztyk -śniadanie
das Mittagessen das my-tak-esn - obiad
das Abendessen  das a-bent-sn - kolacja
Keine Ahnung – nie mam pojęcia
Keine Zeit – nie mam czasu
Meiner Meinung nach …. moim zdaniem
Das stimmt – zgadza się
und so weiter - i tak dalej - itd
Du hast Recht – masz rację
Auf keinen Fall – w żadnym wypadku
bei Tag und Nacht - dniem i nocą
ein wenig - trochę
die Tageszeiten - pory dnia
am Morgen - rano
am Vormittag - przed południem
zu Mittag - w południe
am Abend - wieczorem
in der Nacht - w nocy
um Mitternacht - o północy
Die Tageszeiten heißen : ( nazwy pór dnia)
der Morgen - rano
der Vormittag - przedpołudnie
der Mittag- południe
der Nachmittag- popołdnie
der Abend- wieczór
die Nacht - noc
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama
Das Zimmer ist sehr hell und hat zwei Fenster .- Pokój jest bardzo jasny i ma dwa okna.
Auf dem Fußboden liegt ein Teppich.- Na podłodze leży dywan.
Das Wohnzimmer ist gemütlich. - Pokój jest przytulny. słownictwo do opisu mieszkania -                         więcej