Reklama

Archiwum

In der Bank. - W banku.

das Geld - das gelt - pieniądze der Kredit - der kredit - kredyt das Konto - das konto - konto ein Konto eröffnen - założyć konto  das Bargeld - das bargelt - gotówka die Geldkarte - di geltkarte - karta płatnicza die Kreditkarte - di kreditkarte - karta kredytowa die ...
czytaj więcej »
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama