Reklama

Die Uhrzeit - Czas zegarowy

 

 

 Aby zapytać się o to, która jest godzina możemy użyć jednego z dwóch, znaczących to samo zwrotów:


                                 
Wie viel Uhr ist es? Która jest godzina?    Wie spät ist es, bitte?  

                           Wie spät ist es? Jak jest późno?

 

 Haben Sie die genaue Uhrzeit? - Czy wie Pan/Pani, która jest dokładnie godzina?

 Wie  spät ist es denn eigentlich? - Która to właściwie jest godzina?

 

Es ist acht Uhr.   Es ist acht.               

  

 

 Es ist _____________. - Jest _____________.

  

vor – przed, za
nach – po
halb – wpół do
fast halb – prawie wpół do
kurz vor halb – krótko przed wpół do (jakieś 5 minut)
kurz nach halb – krótko po wpół do (jakieś 5 minut)
Viertel – kwadrans
Viertel vor – za kwadrans, kwadrans przed
Viertel nach – kwadrans po

ine Minute hat sechzig Sekunden. - Minuta ma sześćdziesiąt sekund. 
Godzina ma sześćdziesiąt minut.          Eine Stunde hat sechzig Minuten.  
Doba ma dwadzieścia cztery godziny.   Ein Tag hat vierundzwanzig Stunden.

Odpowiedzią na powyższe pytania będzie liczebnik główny, a nie tak jak w języku polskim liczebnik porządkowy:


Es ist... (jest...)
1:00 Uhr ein Uhr
pierwsza
2:00 Uhr zwei Uhr
druga
3:00 Uhr drei Uhr
trzecia
10:00 Uhr zehn Uhr
dziesiąta

Jak widać podawanie pełnych godzin nie jest skomplikowane, wystarczy znać liczebniki główne. Chcąc podać godziny z minutami, robimy to używając przyimków:
                                  nach    -   po
                                  vor       -   przed

W mowie oficjalnej powyższe przyimki nie są przeważnie stosowane, choć coraz częściej zarówno w mowie potocznej jak i tej bardziej oficjalnej w użyciu są obie formy. Przyjrzyjmy się więc tym możliwościom:


 nieoficjalnie                                                           oficjalnie


7:05  - Uhr fünf nach sieben -
pięć po siódmej = sieben Uhr fünf - siódma pięć
7:10  - Uhr zehn nach sieben -
dziesięć po siódmej = sieben Uhr zehn  - siódma dziesięć
7:15  - Uhr (ein) Viertel nach sieben -
kwadrans po siódmej = sieben Uhr fünfzehn - siódma piętnaście
7:20  - Uhr zwanzig nach sieben
 zehn vor halb acht -
dwadzieścia po siódmej
dziesięć przed wpół do ósmej = sieben Uhr zwanzig siódma dwadzieścia
7:25 Uhr fünfundzwanzig nach sieben
fünf vor halb acht dwadzieścia pięć po siódmej
pięć do wpół do ósmej = sieben Uhr fünfundzwanzig siódma dwadzieścia pięć
7:30 Uhr halb acht wpół do ósmej = sieben Uhr dreißig siódma trzydzieści
7:38 Uhr acht nach halb acht osiem po wpół do ósmej = sieben Uhr achtunddreißig siódma trzydzieści osiem
7:40 Uhr zwanzig vor acht dwadzieścia przed ósmą = sieben Uhr vierzig siódma czterdzieści
7:42 Uhr achtzehn vor acht osiemnaście przed ósmą = sieben Uhr zweiundvierzig siódma czterdzieści dwie
7:45 Uhr drei Viertel nach sieben
ein Viertel vor acht trzy kwadranse po siódmej
kwadrans przed ósmą = sieben Uhr fünfundvierzig siódma czterdzieści pięć
7:50 Uhr zehn vor acht dziesięć przed ósmą = sieben Uhr fünfzig siódma pięćdziesiąt
7:55 Uhr fünf vor acht pięć przed ósmą = sieben Uhr fünfundfünfzig siódma pięćdziesiąt pięć

 
Jeśli mówimy o godzinach popołudniowych (od 13 do 24) wówczas, tak jak w języku polskim dopuszczone są dwie możliwości:


13:00 Uhr dreizehn Uhr trzynasta = ein Uhr
pierwsza
13:05 Uhr dreizehn Uhr fünf trzynasta pięć = fünf nach eins
pięć po pierwszej
13:06 Uhr dreizehn Uhr sechs trzynasta sześć = sechs nach eins
sześć po pierwszej
13:10 Uhr dreizehn Uhr zehn trzynasta dziesięć = zehn nach eins
dziesięć po pierwszej
13:15 Uhr dreizehn Uhr fünfzehn trzynasta piętnaście = (ein) Viertel nach eins
kwadrans po pierwszej
13:30 Uhr dreizehn Uhr dreißig trzynasta trzydzieści = halb zwei
wpół do drugiej
14:30 Uhr vierzehn Uhr dreißig czternasta trzydzieści = halb drei
wpół do trzeciej
15:30 Uhr fünfzehn Uhr dreißig
piętnasta trzydzieści = halb vier wpół do czwartej
23:30 Uhr dreiundzwanzig Uhr dreißig
dwudziesta trzecia trzydzieści = halb zwölf wpół do dwunastej
24:05 Uhr vierundzwanzig Uhr fünf
dwudziesta czwarta pięć = fünf nach zwölf pięć po dwunastej

Gdy mówimy lub pytamy o godzinę wykonywania jakiejś czynności, używamy przyimka um (o):


- Um wie viel Uhr kommen die Gäste?-
 O której godzinie przyjdą goście?
Um elf (Uhr). - -
O jedenastej.
- Um wie viel Uhr fährt der Zug ab? 
O której odjeżdża ten pociąg?
- Um siebzehn Uhr fünfzehn. - 
- O siedemnastej piętnaście.
- Um wie viel Uhr besucht dich dein Onkel? -
O której godzinie odwiedzi cię twój wujek?

 

Zapamiętajmy sobie:
morgens
rano, każdego ranka, rankami
vormittags
przed południem
mittags
w południe
nachmittags
po południu
abends –
wieczorem

nachts/in der Nacht w nocy

am Morgen - rano

am Vormittag - przed południem

zu Mittag - w południe

am Nachmittag - po południu

am Abend - wieczorem

in der Nacht - w nocy

um Mitternacht - o pólnocy

 

Która godzina? Wie spät ist es?
Ich habe mich verspätet. - Spóżniłem się. 
Ich bin püntklich. - Jestem punktualny. 

Jetzt wird es schon um  fünf Uhr nachmittags dunkel. - Teraz robi się ciemno już o piątej po południu. 

Ich stehe jeden Tag um 7 Uhr auf. - Wstaję codziennie o godzinie siódmej.

Die Uhr schlug Mitternacht. -  Zegar wybił północ.

 

Jeżeli coś trwa więcej niż godzinę po niemiecku powiemy:

eine gute Stunde - dobrą godzinę 

eine reichliche Stunde - dosł. bogatą godzinę

 

 Jeżeli chcemy wyrazić,że coś twało mniej niż godzinę, powiemy:

  eine kleine Stunde - dosł. małą godzinę

  eine   knappe Stunde - niecałą godzinę

   Um wie viel Uhr öffnen Sie?-  O której godzinie Państwo otwierają?
   Um wie viel Uhr schließen Sie?-   O której godzinie Państwo zamykają?

   Wir schließen in zehn Minuten. -  Zamykamy za dziesięć minut.

                       Ich kann sagen, wie spät ist es. - Potrafię powiedzieć, która jest godzina.

  

der Anfang -  początek

der Augenblick -  moment

das Ende -  koniec

die Pause-  przerwa

der Schluss  - koniec

 

Mitternacht

Mitternacht - północ

Kategorie wpisu: czas
« powrót

Dodaj nowy komentarz

 • mariola 8:44, 22 lipca 2014

  Super,takiej strony potrzebowałam:)

  Odpowiedz
 • Marcel 18:28, 18 listopada 2014

  Dzięki wielkie jutro mam kartkówkę :D

  Odpowiedz
 • Olga 18:46, 19 stycznia 2015

  Mam jutro kartkówkę a z tej strony wszystko zrozumiałam w lot. Dzienks&:D

  Odpowiedz
 • Wiktoria xd 20:24, 19 października 2015

  Teraz rozumiem, no szok jakiś ;-; dzięki :D jutro z tego mam kartkówkę, ale teraz dam radę chyba xd

  Odpowiedz
 • XXXXX 21:58, 17 listopada 2015

  Pięknie opisane. Na jutrzejszą kartkówkę w sam raz.

  Odpowiedz
 • Ela 16:38, 16 maja 2016

  Strona jest wspaniala

  Odpowiedz
 • adek 18:11, 28 czerwca 2016

  Pierwszy filmik jest mega ;)

  Odpowiedz
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama