Reklama

Die Zahlen - Liczebniki

 

W języku niemieckim występują następujące grupy liczebników:


- liczebniki główne die Kardinalzahlen
- liczebniki porządkowe die Ordnungszahlen
- liczebniki ułamkowe die Bruchzahlen
- liczebniki dziesiętne die Dezimalzahlen
- liczebniki nieokreślone die unbestimmten Zahlen , np.: wenig (mało), viel (dużo)..

Liczebniki główne odpowiadają na dwa pytania: wie viel? (w pytaniach o ilość) oraz wie viele? (w pytaniach o liczbę, przy rzeczownikach policzalnych). Pisze się je małą literą, oprócz die Million i die Milliarde.
0 – null
1 – eins
2 – zwei
3 – drei
4 – vier
5 – fünf
6 – sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn
11 – elf
12 – zwölf

Liczebniki od 13 do 19 tworzymy, dodając do liczebników 3-9 końcówkę – zehn.
Uwaga na wyjątki!
-
13 – dreizehn
14 – vierzehn
15 – fünfzehn
16 – sechzehn (
znika „s”)
17 – siebzehn (
znika „en”)
18 – achtzehn
19 – neunzehn
-

Dziesiątki tworzymy, dodając do liczebników 2-9 końcówkę – zig.
Uwaga na wyjątki!
-
20 – zwanzig  (zmiana pisowni liczebnika zwei)
30 – dreißig  
(wyjątek z końcówką -ßig)
40 – vierzig
50 – fünfzig
60 – sechzig (znika „s”)
70 – siebzig (znika „en”)
80 – achtzig
90 – neunzig
-

Liczebniki złożone powyżej 20 tworzymy za pomocą spójnika und, ale – inaczej niż w języku polskim – najpierw podajemy jedności potem und, a potem dziesiątki:
-
21 – einundzwanzig
22 – zweiundzwanzig
23 – dreiundzwanzig
24 – vierundzwanzig
25 – fünfundzwanzig
26 – sechsundzwanzig
27 – siebenundzwanzig
28 – achtundzwanzig
29 – neunundzwanzig
32 – zweiunddreißig
46 – sechsundvierzig
54 – vierundfünfzig
68 – achtundsechzig
79 – neunundsiebzig
87 – siebenundachtzig
100 – einhundert
1000 – eintausend
Wskazówki:

1) W liczebnikach złożonych znika „s” z liczebnika eins.

2) Należy pamiętać, że w języku niemieckim wszystkie liczebniki złożone do miliona piszemy łącznie, np.

26 437 – sechsundzwanzigtausendvierhundertsiebenunddreißig

Liczebników głównych używamy w następujących przypadkach: do określania liczby, gdzie rzeczownik stoi bez rodzajnika, do podawania czasu zegarowego ,do podawania roku w datach

0 -  null
1  - eins
2  - zwei
3  - drei
4  - vier
5  - fünf
6  - sechs
7 – sieben
8 – acht
9 – neun
10 – zehn
11 – elf
12 – zwölf
13 – dreizehn
14 – vierzehn
15 – fünfzehn
16 – sechzehn
17 – siebzehn
18 – achtzehn
19 – neunzehn
20 – zwanzig

21 – einundzwanzig

22 – zweiundzwanzig
23 – dreiundzwanzig
24 – vierundzwanzig
25 – fünfundzwanzig

26 – sechsundzwanzig
27 – siebenundzwanzig
28 – achtundzwanzig
29 – neunundzwanzig
30 – dreißig
31 – einunddreißig
32 – zweiunddreißig
33 – dreiunddreißig
34 – vierunddreißig
35 – fünfunddreißig
36 – sechsunddreißig
37 – siebenunddreißig
38 – achtunddreißig
39 – neununddreißig
40 – vierzig
41 – einundvierzig
42 – zweiundvierzig
43 – dreiundvierzig
44 – vierundvierzig
45 – fünfundvierzig
46 – sechsundvierzig
47 – siebenundvierzig
48 – achtundvierzig
49 – neunundvierzig
50 – fünfzig

51 – einundfünfzig
52 – zweiundfünfzig
53 – dreiundfünfzig
54 – vierundfünfzig
55 – fünfundfünfzig
56 – sechsundfünfzig
57 – siebenundfünfzig
58 – achtundfünfzig
59 – neunundfünfzig
60 – sechzig
61 – einundsechzig
62 – zweiundsechzig
63 – dreiundsechzig
64 – vierundsechzig
65 – fünfundsechzig
66 – sechsundsechzig
67 – siebenundsechzig
68 – achtundsechzig
69 – neunundsechzig
70 – siebzig
71 – einundsiebzig
72 – zweiundsiebzig
73 – dreiundsiebzig
74 – vierundsiebzig
75 – fünfundsiebzig

76 – sechsundsiebzig
77 – siebenundsiebzig
78 – achtundsiebzig
79 – neunundsiebzig
80 – achtzig
81 – einundachtzig
82 – zweiundachtzig
83 – dreiundachtzig
84 – vierundachtzig
85 – fünfundachtzig
86 – sechsundachtzig
87 – siebenundachtzig
88 – achtundachtzig
89 – neunundachtzig
90 – neunzig
91 – einundneunzig
92 – zweiundneunzig
93 – dreiundneunzig
94 – vierundneunzig
95 – fünfundneunzig
96 – sechsundneunzig
97 – siebenundneunzig
98 – achtundneunzig
99 – neunundneunzig
100 – (ein)hundert

100 einhundert/hundert
200 zweihundert
300 dreihundert
400 vierhundert
500 fünfhundert
600 sechshundert
700 siebenhundert
800 achthundert
900 neunhundert
1000 eintausend/tausend
1 000 000 eine Million
1 000 000 000 eine Milliarde

 

Liczę  -   Ich zähle

Ja liczę. Ich zähle.
Ty liczysz. Du zählst.
On liczy. Er zählt.

 Liczebniki porządkowe - Die Ordinalzahlen


Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie „der, die, das Wievielte?” (który z kolei?).

Liczebniki porządkowe tworzy się dodając do liczebników głównych 1-19 przyrostka „-te” (der zweite, die fünfte, das elfte).

WYJĄTKI:
1. - der \ die \ das erste
3. - der \ die \ das dritte
7. - der \ die \ das siebte
8. - der \ die \ das achte


Pozostałe liczebniki porządkowe od 20 tworzymy przez dodanie końcówki -ste (der zwanzigste, die hundertste).

Liczebniki te występują z rodzajnikiem określonym (das zehnte), zaimkiem dzierżawczym (mein erstes Auto) lub zaimkiem wskazującym (diese zweite Dame). Jeśli chodzi o deklinację, to odmieniają się jak przymiotniki.

Po liczebnikach porządkowych stosuje się kopkę!


Heute ist der 20. (zwanzigste) Juni 2007. (Dziś jest 20 lipiec 2007.)

Am 8. (achten) Januar habe ich Geburtstag. (8 stycznia mam urodziny.)

Gestern hatten wir den 16. (sechzehnten) Dezember. (Wczoraj mieliśmy (był) 16 grudnia.)

 

 Ordnungszahlen 


der erste, die erste, das erste - der erste, die erste, das erste
der zweite, die zweite, das zweite - der zweite, die zweite, das zweite
der dritte, die dritte, das dritte - der dritte, die dritte, das dritte
der vierte, die vierte, das vierte - der vierte, die vierte, das vierte
der fünfte, die fünfte, das fünfte - der fünfte, die fünfte, das fünfte
der sechste, die sechste, das sechste - der sechste, die sechste, das sechste
der siebte, die siebte, das siebte - der siebte, die siebte, das siebte
der achte - der achte
der neunte - der neunte
der zehnte - der zehnte
der elfte - der elfte
der zwölfte - der zwölfte
der dreizehnte - der dreizehnte
der vierzehnte - der vierzehnte
der zwanzigste - der zwanzigste
der einundzwanzigste - der einundzwanzigste
der zweiundzwanzigste - der zweiundzwanzigste
der dreißigste - der dreißigste
der vierzigste - der vierzigste
der fünfzigste - der fünfzigste
der sechzigste - der sechzigste
der siebzigste - der siebzigste
der achtzigste - der achtzigste
der neunzigste - der neunzigste
der hundertste - der hundertste
der zweihundertste - der zweihundertste
der dreihundertste - der dreihundertste
der vierhundertste - der vierhundertste
der achthundertste - der achthundertste

Tagi wpisu: liczebniki
« powrót

Dodaj nowy komentarz

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama