Reklama

Przedstawianie się

 

Stell dich vor . -   Przedstaw się.      

Stellen Sie sich vor  - Państwo przedstawią się.

Das ist meine Frau - To jest moja żona.

Darf ich voretellen, Das ist mein Sohn Hans.- Chciałbym przedstawić , to jest mój syn Hans.

Könnten Sie Ihren Namen buchstabieren? - Czy może pan/pani przeliterować swoje nazwisko?

Wir lernen uns kennen. - Poznajemy się.

Was sind Sie von Beruf ? –  Kim Pan/Pani jest z zawodu?  

Ich bin…von Beruf. – Jestem … z zawodu.

Was für einen Beruf haben Sie? - Jaki pan(i) ma zawód?   

Wer sind Sie?  - Kim Pani/Pan jest?        

Wie heißt du? - Jak się nazywasz?                

Wie heißen Sie? - Jak pan / pani się nazywa?

Wie ist dein Name? - Jak masz na imię / na nazwisko?
Mein Name ist…- Mam na imię / na nazwisko...
der Name - nazwisko

Ich heiße ( nazywam się ) ... np. Ich heiße Mariola.
Ich bin( jestem ) .... np. Ich bin Anna.  

Mein Name ist... - Na imię mam ...
Wie heißt du? - Jak się nazywasz?
Ich bin Pole / Polin. - Jestem Polakiem / Polką.
Ich komme aus Polen. - Pochodzę z Polski.
Ich wohne in Warschau. - Mieszkam w Warszawie.

Mein Hobby ist ..

die Hauptstadt - stolica  
Ich arbeite als... - Pracuję jako...

Wie ist drein Name? - Jak się nazywasz?
Mein Name ist Łukasz - Nazywam się Łukasz
Woher kommst du? - Skąd pochodzisz?
Ich komme aus Polen - Pochodzę z Polski.

Ich wohne im Ausland ( in Polen). - Mieszkam za granicą.

Wo liegt deine Heimatstadt?- Gdzie leży twoje miasto rodzinne?
Wo wohnst du? - Gdzie mieszkasz?

Wo wohnen Sie? - Gdzie pan/pani mieszka ?
Ich wohne in Bydgoszcz - Mieszkam w Bydgoszczy.

Wo wohnen Sie , in einer Stadt oder auf dem Lande? - Gdzie pan/i mieszka, w mieście  czy na wsi?

Ich wohne in einer Stadt / in einem Dorf. - Mieszkam w mieście / na wsi.
Wie alt bist du? - Ile masz lat?
Was magst du? - Co lubisz?
Ich mag musik - Lubie muzykę 

Wie ist ihr Familenstand? - Jaki jest Pani stan cywilny? 

Ich bin geschieden. - Jestem rozwiedziona(y)

Wie alt sind Sie ? - Ile pani ma lat?

Wie alt bist du? - Ile masz lat ? 

Wie ist Ihr Name? - Jak się Pani/Pan/Państwo nazywa?  Jakie jest Pani/Pana/Państwa nazwisko

Wie ist Ihr Vorname? - Jakie jest Pani, Pana, Państwa imię ?p??/samouczek-j-niemieckiego.com

  

 
      

der Nachname / der Familienname - nazwisko
der Vorname - imię
Darf ich mich vorstellen? - Czy mogę się przedstawić?
Ja, bitte.
Tak, proszę.

Ich komme aus Polen. - Pochodzę z Polski.
Ich komme aus Deutschland. - Pochodzę z Niemiec.
Ich wohne in… - Mieszkam w...
Ich wohne in Berlin. - Mieszkam w Berlinie.
Ich wohne in Warschau.- Mieszkam w Warszawie.
Ich arbeite in… - Pracuję w...
Ich arbeite in Berlin. - Pracuję w Berlinie.
Ich arbeite in Warschau. - Pracuję w Warszawie.

heißen - nazywać się 

kommen - pochodzić, przychodzić
wohnen - mieszkać
arbeiten - pracować

Darf ich mich vorstellen? - Czy mogę się przedstawić?

Ich heiße Danuta Nowak. Ich komme aus Polen. Ich wohne und arbeite in Bydgoszcz.  

Was sind Sie von Beruf ? - kim Pani jest z zawodu?

Ich bin Seniorenbetreuerin - jestem opiekuną osób starszych 

Ich betreue Patienten in Deutschland. Opiekuję sie pacjentami w Niemczech 

Haben Sie Hobbys? 

mit dem Hund spazieren gehen – chodzenie z psem na spacer

Ich habe einen Man und eine Kinda.

Haben Sie Fürerschein? - Ma Pani prawo jazdy?

Ich habe  Fürerschein. Mam prawo jazdy. 

Nein ich habe kein  Fürerschein.- Nie mam prawa jazdy. 

Ich spreche nich gut Deutsch. - yś szpresie nyśt gut dojcz. - Nie mówię dobrze po niemiecku.

Sprechen Sie Deutsch / Polnisch? - Czy mówi pan / pani po angielsku / polsku? 

Sprechen Sie bitte langsamer / lauter. - Proszę mówić wolniej / głośniej.
Könnten Sie das bitte aufschreiben? - Czy mógłby pan / mogłaby pani to zapisać?
Könnten Sie bitte wiederholen? - Czy mógłby pan / mogłaby pani powtórzyć?

Ich verstehe nicht. - Nie rozumiem.

 


 

 

 
Ich heiße Anna Nowak. - Nazywam się - Iś hajse Anna Nowak 
Mam czterdzieści cztery lata - Ich bin vierundvierzig Jahre alt.- iś bin fir-und-fircich jare alt
Jestem opiekunką - Ich bin eine Betreuerin/eine Pflegerin. iś bin ajne betrojerin/ ajne pflegerin 
Ich komme aus Polen, ich wohne in Warszawa.-  Pochodzę z Polski, mieszkam w Warszawie . -iś kome aus Polen, iś wone in Warszawa 
Jestem panną/mężatką/rozwiedziona. - Ich bin ledig/verheiratet/geschieden.Iś bin lediś/ferhajratet/gesziden. 
Jestem wdową. - Ich bin Witwe.[iś bin witfe] 
Mam dwoje dzieci, syna i córkę. Mam jedno dziecko. Nie mam dzieci .
Ich habe zwei Kinder, Sohn und Tochter. Ich habe ein Kind. Ich habe keine Kinder.Iś habe cwaj kinder, zon und tochter. Iś habe ajn kind. Is habe kajne kinder. 
Jestem już babcią, mam troje wnucząt. - Ich bin schon Oma, ich habe drei Enkelkinder.Iś bin szon oma, iś habe draj enkelkinder. 
Moje hobby to…/ interesuję się…. Mein Hobby ist…./ Mich interessiert….majn hobbi ist…./miś interesirt…  
Jestem po raz pierwszy w Niemczech. - Ich bin zum ersten Mal in Deutschland.- Iś bin cum ersten mal in dojczland.
Już pracowałam wcześniej w Niemczech.- Ich habe schon in Deutschland gearbeitet.- Iś habe szon in dojczland gearbajtet.
 
« powrót

Dodaj nowy komentarz

  • Gość 16:33, 15 czerwca 2016

    SUPER! DZIĘKI ZA POMOC! :-)

    Odpowiedz
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama