Reklama

Deutsche Spirichwörter - Przysłowia niemieckie

 

      Alte Liebe rostet nicht .- Stara miłość nie rdzewieje .

      Aller guten Dinge sind drei. - Do trzech razy sztuka .

      Andere Länder – andere Sitten.- Co kraj to obyczaj.

      Aller Anfang ist schwer.Każdy początek jest trudny.

      Allzuviel ist ungesund.- Co za wiele, to niezdrowo.

      Alles hat seine ZeitWszystko w swoim czasie .

Auf Regen folgt SonnePo deszczu jest słońce . 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.Co się odwlecze, to nie uciecze.

Aus den Augen, aus dem Sinn. - Co z oczu, to i z serca.  

Aus Schaden wird man klug.- Mądry Polak po szkodzie.

Aus fremder Haut ist gut Riemen schneiden.- Łatwo być hojnym cudzym kosztem. 

Auch ein blindes Huhn findet ein Korn. - Trafiło się ślepej kurze ziarno.

Besser spät als nie.- Lepiej późno niż wcale .

Die Furcht hat große Augen. - Strach ma wielkie oczy.

Der Schein trügt.Pozory mylą .

Die Wände haben Ohren.Ściany mają uszy.

Dem Mutigen gehört die Welt.- Do odważnych świat należy.

Das Rad der Zeit hält niemand auf.- Czasu nie da się zatrzymać . 

Der Groschen bringt den Taler. - Ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka.

Der Mensch denkt und Gott lenkt.Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi.

Der Appetit kommt beim Essen - Apetyt rośnie w miarę jedzenia . 

Der Zweck heiligt die Mittel.Cel uświęca środki.

Die Zeit heilt alle Wunden.Czas jest najlepszym lekarzem.

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. - Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

Friede ernährt, Unfriede verzehrt.Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.

Faul bekommt wenig ins Maul - Bez pracy nie ma kołaczy .

Gleich und gleich gesellt sich gern.Ciągnie swój do swojego. 

Hier liegt der Hund begraben.- Tutaj jest pies pogrzebany. 

Irren ist menschlich - Błądzenie jest rzeczą ludzką.    

Keine Nachricht gute Nachricht - Brak wiadomości jest dobrą wiadomością. 

Man lernt nie aus.- Człowiek nigdy nie nauczy się wszystkiego.                                                                                                            

Überall wird nur mit Wasser gekocht.- Nie święci garnki lepią.

Ob Osten oder Westen zu Hause geht’s am besten. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Stille Wasser sind tiefCicha woda brzegi rwie .

Viele Köpfe, viele Sinne.Co głowa, to rozum .
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.Co możesz zrobić jutro, zrób dziś. 
Wessen das Herz voll ist, dessen ist der Mund über. - Co na sercu, to na języku . 
Wie die Saat, so die Ernte. - Co posiejesz, to zbierzesz .
Kommt Zeit , kommt Rat. - Przyjdzie czas, bedzie rada.
Zeit ist Geld. - Czas to pieniądz .

 


Was Hänschen nicht gelernt hat, lernt Hans nimmermehr.Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał.

Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiß.Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.  
Übung macht den Meister. - Ćwiczenie czyni mistrzem . 
Wo ein Wille sit, da ist auch ein Weg.Dla chcącego nic trudnego.
Heute rot, morgen tot.Dziś się żyje, jutro gnije.
Wo man sägt, da fallen Späne.Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.
Wenn zwei sich zanken, freut sich der Dritte.Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. 
Viele Köche verderben den Brei. - Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść. 
Kleider machen Leute. - Jak cię widzą, tak cię piszą .

Wie du mir, so ich dir.Jak ty mi, tak ja tobie.  
Wie gewonnen, so zerronnen.Jak przyszło, tak poszło. / Łatwo przyszło, łatwo poszło.–
Wer A sagt, muss auch B sagen.Jak się powie A, to trzeba też powiedzieć  B.
Wie man sich bettet, so ruht man.Jak sobie pościelisz, tak sie wyśpisz.  
Jaka mać, taka nać – Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Wie die Arbeit, so der Lohn.Jaka praca, taka płaca.
Strafe muss sein. - Kara musi być.

Jeder Topf findet seinen Deckel.Każda potwora znajdzie swego amatora.

Każdy jest kowalem swego szczęścia – Jeder ist seines Glückes Schmied
Każdy medal ma dwie strony – Jedes Ding hat zwei Seiten
Każdy Polak po jedzeniu nie zapomni o paleniu – Nach dem Essen sollst du stehen oder tausend Schritte gehen
Kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze – Wenn keiner weiß, worum es geht, da geht es hundertprozentig um Geld
Kiedy spaść, to z wysokiego konia – Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one – Mit den Wölfen muss man heulen
Kłamstwo ma krótkie nogi – Lügen haben kurze Beine
Kogo brzuch nazbyt tuczy, nie bardzo się uczy – Voller Bauch studiert nicht gern
Koniec wieńczy dzieło – Das Ende krönt das Werk.
Kropla drąży kamień – Steter Tropfen höhlt den Stein
Krowa, która ryczy, mało mleka daje – Hunde, die bellen, beißen nicht
Kruk krukowi oka nie wykole – Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus
Kto grosza nie strzeże, złotówek nie zbierze – Wer den Pfenig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert
Kto nie chce być starym, niech się powiesi – Wer nicht alt werden will, muss sich jung hängen
Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach – Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen / Füßen haben
Kto pierwszy, ten lepszy – Wer zuerst kommt, mahlt zuerst
Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada – Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Kto powiedział a musi powiedzieć b – Wer A sagt, muss auch B sagen
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje – Morgenstunde hat Gold im Munde
Kto się lubi, ten się czubi – Was sicht liebt, das neckt sich
Wer schläft, sündigt nicht.Kto śpi, nie grzeszy. 
Kuj żelazo, póki gorące – Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist
Lepiej godzinę wcześniej niż minutę za późno – Besser eine Stunde zu früh als eine Minute zu spät
Lepiej krótko i na temat – In der Kürze liegt die Würze
Lepszy gołąb w garści niż wróbel na dachu – Besser ein Spatz / Sperling in der Hand als eine Taube auf dem Dach
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu – Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach
Mądry głupiemu ustępuje – Der Klügere gibt nach
Mądrzejszy ustępuje – Der Klügere gibt nach
Męka wyboru – Wer die Wahl hat, hat die Qual
Miłość jest najlepszym lekarstwem – Liebe ist die beste Medizin
Miłość jest ślepa – Liebe macht blind
Mistrzem nikt się nie rodzi – Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem – Reden ist Silber, Schweigen ist Gold
Można być starym a głupim – Alter schützt vor Torheit nicht
Myszy dokazują, gdy kota nie czują – Wenn die Katze aus dem Hause ist, tanzen die Mäuse (auf dem Tisch)
Na bezrybiu i rak ryba – Unter den Blinden ist der Einäugige König
Na złodzieju czapka gore – Auf dem Kopfe des Schelmen brennt die Mütze.
Nadziejajest matką głupich – Hoffen und Harren macht manchen zum Narren
Najtrudniejszy jest pierwszy krok – Der erste Schritt ist der schwerste
Nauka to potęgi klucz – Wissen ist Macht.
Nie chwal dnia przed zachodem słońca – Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben
Nie ma dymu bez ognia – Kein Rauch ohne Feuer
Nie ma róży bez kolców – Keine Rose ohne Dornen
Nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz – Man soll das Fell nicht verkaufen, ehe man den Bären nicht hat.
Nie szata czyni człowieka, lecz człowiek szatę – Kleider machen Leute
Der Teufel ist nicht so schwarz, als man ihn malt. - Nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nie wszystko złoto, co się świeci . 
Nie wywołuj wilka z lasu. – Man soll den Teufel nicht an die Wald malen.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Niedaleko pada jabłko od jabłoni . 
Obiecanka cacanka, a głupiemu radość – Auf Versprechungen baut nur ein Dummer
Okazja czyni złodzieja – Gelegenheit macht Diebe
Auge um Auge, Zahn um Zahn.Oko za oko, ząb za ząb. 
Osiołkowi w żłoby dano – Wer die Wahl hat, hat die Qual
Geld regiert die Welt.Pieniądz rządzi światem. 

Geld stinkt nicht. - Pieniądze nie śmierdzą .
Pięknośc przemija, cnota pozostaje – Schönheit vergeht, Tugend besteht
Pomału, pomału, ale zawsze do przodu – Langsam aber sicher
Ordnung muss sein.  - Porządek musi być 

Potłuczone szkło/glina/ceramika przynosi szczęście – Scherben bringen Glück
Potrzeba jest matką wynalazków – Not macht erfinderisch
Poznać głupiego po śmiechu – Am vielen Lachen erkennt man den Narren
Pożyczanie sprawia kłopoty – Borgen macht Sorgen
Póty dzban wodę nosi, póki ucho się nie urwie – Der Krugen geht so lange zum Brunnen, bis er bricht
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – Freunde erkennt man in der Not
Próżniactwo jest źródłem wszelkich występków – Müßigang ist aller Laster Anfang
Przeciwieństwa lubią się przyciągać – Gegensätze ziehen sich an
Przez żołądek do serca – Liebe geht durch den Magen 
Przyjaciół poznaje się w biedzie – In der Not erkennt man den Freund
Punktualność jest grzecznością – Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige
Ręka rękę myje – Eine Hand wäscht die andere
Służba nie drużba – Dienst ist Dienst
Spiesz się powoli – Eile mit Weile
Strzeżonego Pan Bóg strzeże – Hilf dir selbst, so hilft dir Gott
Szczęśliwi czasu nie liczą – Dem Glücklichen schlägt keine Stunde
Lachen ist gesund.- Śmiech to zdrowie.
Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni – Wer zuletzt lacht, lacht am besten
Tonący chwyta się brzytwy – Ein Ertrinkender greift nach einem Strohhalm
Trafiła kosa na kamień – jd ist an den Rechten gekommen [o. geraten] jd hat seinen Meister gefunden
Trzeba kuć żelazo, póki gorące – Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist
W zdrowym ciele zdrowy duch – Ein gesunger Geist in einem gesunden Körper
Alter schützt vor Torheit nicht.Wiek nie chroni przed głupotą.
Jeder ist Herr in seinem Hause.- Wolnoć Tomku w twoim domku. 

Alle Wege führen nach Rom.Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu .
Ende gut, alles gut.Wszystko dobre, co się dobrze kończy. 
Wo nichts ist, da hat der Kaiser sein Recht verloren. - Z próżnego i salomon nie naleje .

Verbotene Früchte schmecken am besten.- Zakazany owoc najlepiej smakuje.
Rache ist süß.Zemsta jest słodka .  

« powrót

Dodaj nowy komentarz

  • bona 13:08, 30 października 2014

    Wspaniełe, po prostu toll! Ile ja się nagłowiłam żeby przetłumaczyć przysłowie.....

    Odpowiedz
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama