Reklama

die Reise - podróż

   die Reise - di Rajze - podróż

   eine Reise machen - odbyć podróż

   die Reiseroute - trasa podróży

 Wie weit ist es zum Strand?

reisen - podróżować

eine Reise machen - odbyć podróż

der Ausflug - deja Ausfluk - wycieczka

fahren - jechać

die Ferien - wakacje, ferie

der Bus - dje Bus - autobus

die Diensteise - di Dinstrajze - podróż służbowa

Ich fahre mit dem Zug. - Podróżuję pociągiem ( jadę pociągiem).

der Bahnhof - der banhof - dworzec kolejowy 

die Abfahrt - odjazd

die Ankunft - przyjazd

Abfahrt - Ankunft - Odjazd - Przyjazd

einsteigen - wsiadać

aussteigen - wysiadać

der Busbahnhof-  der busbanhof - dworzec autobusowy

der Hauptbahnhof - dworzec główny

Wo ist der Bahnhof? - wo yst der banhof - Gdzie jest dworzec?

am Banhnhof - na dworcu

der Zug - pociąg 

den Zug verpassen  - spóźnić się na pociąg

der Führerschein - deja Firaszajn - prawo jazdy

Können Sie mir das auf der Karte zeigen?- Kynen zi mija das ałf der karte cajgenMoże mi Pani pokazać to na mapie? 

Es ist gleich um die Ecke. - Es yst glajś um di ekeTo jest zaraz za rogiem. 

Wie lange dauert die Reise? -  Jak długo trwa podróż?

Wie weit ist das?- Wi wajt yst das -  Jak daleko to jest?

Das ist nicht weit von hier - Das yst niśt wajt fon hija - To nie jest daleko stąd .

Hinter der Ampel - hinta der ampelza światłami  

der Weg - der weg - droga  

die Straße - di sztrase - ulica  

die Kreuzung - di krojzung - skrzyżowanie

die Brücke - di bryke - most 

der Platz - der plac - plac

die Haltestelle - di haltesztele - przystanek 

Wo ist die nächste Haltestelle? - wo yst di nechste haltsztele - Gdzie jest następny przystanek?

das Dorfdas dorf - wieś

die Stadtdi sztad - miasto 

ich bin in der Stadt  - iś byn in der sztad - jestem w mieście 

ich fahre in die Stadtiś fare in der sztad  - jadę do miasta 

das Zentrum -  das centrum  - centrum 

der Marktplatz - der marktplac  - rynek  

 der Flughafen –  der flughafen - lotnisko 


   Auf dem Bahnhof - Na dworcu

   der Zug - pociąg

   Ein schneller Zug. - Szybki pociąg.

   Bahnsteig - peron

   die Tankstelle - di tanksztele - stacja benzynowa  

 bleifreies Benzin - blajfariez Benzin - benzyna bezołowiowa

 Wo ist nächste Tankstelle? - Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?

Volltanken bitte.- Do pełna proszę.

Machen Sie bitte  die Windschutzscheibe sauber.- Proszę umyć przednią szybę.

Wann reist du ab?- Kiedy wyjeżdżasz?

Wann kommst du nach Polen? - Kiedy przyjedziesz do Polski?

Wohn fahren Sie? - Dokąd Pani wyjeżdża?

Womit fahren Sie? - Czym Pani jedzie?

Ich fahre mit dem Zug. - Jadę pociągiem.

Wo muss ich umsteigen? - Gdzie muszę się przesiąść?

Ich fliege mit dem Flugzeug. - Lecę samolotem.

Wie war Ihre Reise? - Jaką miał Pan podróż? 

Wo ist der Fahrplan? - Gdzie jest rozkład jazdy?

Ist das weit weg?- Czy to jest daleko?

Steigen Sie bitte ein.- Proszę wsiadać.

hierhija - tutaj

dort - dort  - tam

geradeausgeradeałs - prosto

geradeaus gehen – iść prosto

w lewo – links -links 

nach links gehen – skręcać w lewo

w prawo – rechts - reśts 

nach rechts gehen – skręcać w prawo

przed – vor  for 

nach -  nach - po 

za – hinter - hinta 

obok – neben - neben 

w pobliżu – in der Nähe - in der neje 

daleko – weit - wajt 

naprzeciwko – gegenüber - gegenyba 

gdzie – wo - wo

Wo bist du? - wu byst du - Gdzie jesteś?

Gdzie jest... ? - Wo ist …?  wo yst 

Zgubiłem się. - Ich habe mich verlaufen. iś habe miś ferlałfen 

Cały czas prosto do …. - Immer geradeaus bis …. Ima geradeałs bis 

Około 20 Minut piechotą - Ungefähr 20 Minuten zu Fuß.  Ungefea cwanciś minuten cu fuss 

Wie viel wird die Reparatur kosten? - Ile będzie kosztowała naprawa? 

Gehen Sie geradeaus, an der Kreuzung bitte nach links.Gejen zi geradeałs, an der krojzung bytte nach linksProszę iść prosto, na skrzyżowaniu w lewo.

Proszę przejść przez most. - Überqueren Sie die Brücke. -  Yberkweren zi di bryke.

Erste Straße links. - Erste sztrase linksPierwsza ulica w lewo

Mein Bus hat eine halbe Stunde Verspätung.- Majn Bus hat ajne halbe sztunde verszpejtung - Mój autobus ma pół godziny opóźnienia.

Za godzine jestem na dworcu w Monachium. - In eine Stunde bin ich auf der Busbahnhof in München. / In ajne sztunde werde iś ałf der busbanhof in mynsien /

Der Zug kommt aus Berlin. - Pociag przyjeżdża z Berlina.

der Aufenthalt - pobyt

Woher ? Aus Berlin. - Skąd ? Z Berlina. 

Ich  habe immer Reisefieber. - Zawsze denerwuję się przed podróżą.

Tam znajduje się postój taksówek. - Dort findet sich der Taxistand. - Dort findet ziś der taksisztand 

Ich suche die Adresse. - Szukam tego adresu.

Ich suche ein Taxi.- Iś zuche ajne taksi Szukam taksówki.  

Wie kann ich an diese Adresse kommen? -  Wi kan iś an dise adrese kommen - Jak mogę trafić na ten adres?  

Das ist am anderen Ende der Stadt. - Das yst am anderen ende der sztadt - To jest na drugim końcu miasta.

Zuerst müssen Sie zum Zentrum fahren und dort sich umsteigen. - Cuerst myssen Zi cum centrum faren und dort ziś umsztajgen - Najpierw musi Pani jechać do centrum i tam się przesiąść. 

Hinter dem Bahnhof ist eine Haltestelle. - Hinta dem banhof yst ajne haltesztele - Za dworcem jest przystanek.

Za dworcem jest przystanek. - Im Zentrum steigen Sie am Potsdamer Platz aus. - Im Centrum sztajgen zi am poczdamer plac ałs 

Gdzie mogę kupić bilet? - Wo kann ich die Fahrkarte kaufen?  Wo kan iś di farkarte kałfen 

Potrzebuję jeszcze bilet. - Ich brauche noch die Fahrkarte. - iś brałche noch di farkarte 

Obok przystanku znajduje się automat z biletami. - Neben Haltestelle findet sich die Fahrkartenautomat.  Neben haltesztele findet ziś si farkarteałtomat 

Wann fährt der Zug ab? -  Wan fert der cug ab - Kiedy odjeżdża pociąg? 

Ich reise morgen früh ab.- Jutro rano wyjeżdzam.

 

 

Kategorie wpisu: człowiek - Der Mensch
Tagi wpisu: podróż
« powrót

Dodaj nowy komentarz

  • Bernarda 21:03, 9 marca 2017

    Uporządkowany materiał tematycznie. Zwroty bardzo trafne dla początkujących. Strona działa mobilizująco do nauki. Dziękuję.

    Odpowiedz
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama