Reklama

die Aussprache - Wymowa

   
Od czego zacząć?


Wskazówki dotyczące wymowy głosek niemieckich.

I. Wskazówki ogólne.
  Samogłoski niemieckie dzielą się na:
  a) samogłoski pojedyńcze a, e, i, o, u oraz samogłoski z przegłosem ä, ö, ü,
  b) d w u g ł o s k i, tj. dwie samogłoski tworzące jedną zgłoskę ( sylabę) ei - (ai), eu ( äu), au. 

Samogłoski pojedyncze wymawia się odmiennie, niż w języku polskim. 
 
W jednych wyrazach wymawia się je długo, a w  innych - krótko. Dlatego rozróżnia się samogłoski długie i krótkie. Długość wymowy danej samogłoski zależy od tego, czy jest  akcentowana i jakie jest jej położenie .
Prawidłowa wymowa głosek niemieckich jest bardzo ważna, ponieważ zmiana długości wymowy danej samogłoski tworzy  często zupełnie nowy wyraz. Pisownia niemiecka nie zawsze ujawnia długość samogłoski. Poza tym nie ma pewnej reguły, która  normowałaby ogólnie wszystkie przypadki długości wymowy. Wobec tego należy przyswoić sobie prawidłową wymowę  samogłoski w różnych wyrazach. 

Samogłoski niemieckie mają też wymowę otwartą i ścieśnioną, w zależności od stopnia rowarcia jamy ustnej przy ich wymowie. Rozróżnia się więc samogłoski otwarte i ścieśnione.
Najbardziej otwartą samogłoską jest głoska a, najbardziej ścieśnione są głoski i,u.

  Obie wyżej podane grupy różnic wymowy są ze sobą powiązane, ponieważ długie samogłoski wymawia się w sposób bardziej  ścieśniony, a samogłosku krótkie - w sposób bardziej otwarty.

 Najważniejsze przypadki występowania samogłoski długiej:
 a) w zgłosce akcentowanej;
 b) w pisowni podwójnej samogłoski, np. der Staat - państwo, der Tee - herbata, das Boot- łódka
 c) gdy po samogłosce następuje znak wydłużenia, który w pisowni stanowi litera h oraz po samogłosce i - litera e, 
     np.: die  Zahl - liczba, die Uhr - zegar, die Ehre - honor ihr - jej, wy die Liebe - miłość;
 d) w wygłosie, np. da- tam, wo- gdzie, so- tak, w ten sposób oraz na końcu zgłoski otwartej, tj. zgłoski zakończonej samogłoską,
      np.: sagen mówić , geben dać;
e) w wyrazach jednozgłoskowych o zgłosce zamkniętej, tj. zakończonej spółgłoską, gdy po samogłosce następuje pojedyńcza spółgłoska,
    np. gut -  dobrze, tun - czynić, der Tag - dzień, der Zug- pociąg.
 
Samogłoski wymawiane długo :

a  - samogłoska długa i bardzo otwarta, wymawiana podobnie jak polskie a
    - sagen - mówić , der Name - nazwisko
o -  samogłoska długa i zamknięta, wymawiana z silnym zaokrągleniem i wysunięciem warg do przodu
      (między polskim u i o) 
    - so - tak,  wo - gdzie
e -  samogłoska długa i zamknięta, przy wymawianiu kąciki ust cofnięte ( między polskim e  i  i  )
      eben - właśnie,  geben - dawać
-  samogłoska długa i zamknięta, przy wymowie kąciki ust cofnięte- wir - my
u -  samogłoska długa i zamknięta, wymawiana z zaokrągleniem i wysunięciem warg do przodu nur - tylko, du - ty


Krótka samogłoska występuje najczęściej:
a) w zgłosce akcentowanej przed podwójną spółgłoską, np.: die Mutter- matka, wissen- wiedzieć oraz przed sch, pf, i tz, np.; die Mütze- czapka, der Tropfen- kropla, löschen- gasić; 

   

ä     wymawiamy podobnie jak polskie "e", jednak otwieramy nieco szerzej usta - przy nieco niższej pozycji języka, niż przy wymowie "e".

                                     Mädchen mejtsien
ö    Wymawia się ją układając usta jak do "o" (wysunięte do przodu i zaokrąglone) i - nie zmieniając położenia warg - wymawiając "e".

                                     Brötchen briotsien

ü    Głoska  pośrednia między "u" oraz "i". Uzyskuje się ją przez wymówienie "i" przy jednoczesnym ułożeniu ust jak do tworzenia głoski "u" (wysunięte do przodu i zaokrąglone). müde miud

ü    Głoska  pośrednia między "u" oraz "i". Uzyskuje się ją przez wymówienie "i" przy jednoczesnym ułożeniu ust jak do tworzenia głoski "u" (wysunięte do przodu i zaokrąglone). müde miude


 "ei", "ey", "ai", "ay"     Litery te wymawia się "ai".

 "äu", "eu"                       W obu przypadkach wymawiamy  "oi".

 "ie", "ieh"                       Czytamy je jak długie "i".

 "ß", "ss".                         Zawsze wymawiamy je jak polskie "s", z tym, że przed "ß" wymawiamy długie samogłoski, a przed "ss" - krótkie 

 "z"                                    Wymawiamy ją jak polskie "c".

sch                                     Wymawiamy je prawie zawsze jak polskie "sz". Wyjątek: bisschen.

tsch                                    Wymawiamy niemieckie "cz", które jest w pewnym sensie połączeniem głoski "t" oraz "sz".

h                                         Wymawiamy ją w różnoraki sposób:


Na początku sylaby, gdy nie ma przed nią samogłoski - niemieckie "h", tzw. "Hauchlaut" - dźwięk brzmiący podobnie jak bezgłośne wydychanie powietrza przez otwarte usta,
Na początku sylaby poprzedzonej samogłoską - nie wymawiamy tutaj żadnego dźwięku, łącząc tylko sąsiednie samogłoski, na końcu sylaby - nie wymawiamy, przedłużając jedynie samogłoskę w sylabie.
Po spółgłoskach w wyrazach zapożyczonych: ph wymawiamy jako [f], th - jako [t].
ch  - po samogłoskach: "i", "e", "ä", "ö", "ü", "ei", "eu" oraz w końcówce "- chen" wymawiamy głoskę pośrednią między " i "ch"

       inaczej mówiąc "ś" wymawiane z użyciem tylnej części języka.

      -po samogłoskach: "a", "o", "u", "au" wymawiamy jak polskie "ch".

 

Litera "s" przed "p" i "t" -  na początku wyrazu wymawiamy , jak polskie "sz" - czyt. szp,  szt.

 

Litera "v"
Wymawiamy ją jak polskie "f" na końcu sylab oraz na początku sylab w słowach rdzennie niemieckich (np. voll, Vater, vor, von), natomiast w internacjonalizmach na początku sylaby tworzymy głoskę "w" (np. Vase, Verb).

Litery "qu"
Wymawiamy je jak polskie "kw".

Litery "b", "d", "g"
Wymawiamy je na początku sylaby dźwięcznie, a na końcu - bezdźwięcznie (podobnie jak polskie: "p", "t", "k").

Litera "r"
Wymawiamy ją różnie, w zależności od położenia:
Na początku sylaby (także, gdy jest poprzedzona inną spółgłoską) - wymawiamy niemieckie "r", używając tylnej części języka.
Na końcu sylaby - nie wymawiamy jako spółgłoskę, tworząc szeroką głoskę zbliżoną do [a] (tzw. "r" zwokalizowane).
Sylaba "ig"
Jest końcówką dużej części przymiotników, a także cząstką końcówki liczebników głównych w zakresie 20-90. Wymawiamy ją jak sylabę "ich" [ich'].

 

Samogłoski krótkie i długie
Jeśli po samogłosce występuje podwójna spółgłoska, wymawiamy ją krótko (w przypadku "i" jest to głoska zbliżona bardziej do krótkiego "y"). Jeśli natomiast jest to spółgłoska pojedyncza, wymawiamy samogłoskę długą. Warto zwrócić uwagę na dwa fakty:
Niektóre wyrazy mające bardzo zbliżoną wymowę mogą różnić się jedynie długością samogłoski, np.: Staat (państwo) i Stadt (miasto), bitten (prosić) i bieten (oferować),
Często formy podstawowe jednego czasownika mogą mieć różną długość samogłoski (dotyczy czasowników mocnych zmieniających przy odmianie rdzeń), np.: erschrecken - erschrak - erschrocken, bitten - bat - gebeten, schießen - schoss - geschossen.


Sylaby akcentowane i nieakcentowane
Część sylab (przedrostków) w języku niemieckim jest zawsze akcentowana w wyrazie, a część - nie. Najprościej rozróżnić te dwie grupy wiedząc, że nieakcentowane są sylaby bę

 dące przedrostkami w czasownikach nierozdzielnych, a akcentowane - w rozdzielnych.    


 

  Aussprache und Rechtschreibung - wymowa i pisownia

« powrót

Dodaj nowy komentarz

 • Jola 22:59, 23 października 2014

  Wspaniały materiał do nauki.Wielkie dzięki twórcom.

  Odpowiedz
 • Jola 13:26, 5 grudnia 2014

  Tu można nauczyć się samemu ,,,, naprawdę super tłumaczone

  Odpowiedz
 • Nastolatka 16:33, 24 maja 2015

  Dobry materiał zgodzę się z tym Jola. Jestem nastolatką i mi łatwiej się nauczyć ale i tak nie jest łato. Życzę wam wszystkim powodzenia !! :)

  Odpowiedz
 • Ryszard 8:50, 17 czerwca 2015

  Bardzo dobrze wyjaśnione. To naprawdę nie jest trudne, tylko poćwiczyć trzeba. Najlepiej mieć tekst przed oczyma i słuchać niemieckiego lektora.

  Odpowiedz
 • lila 22:45, 3 października 2015

  macie racje, mnie tez to miażdży mózg, ale wyjaśnione jest fajnie, tylko jak to teraz wbić do głowy.
  Będzie dobrze.

  Odpowiedz
 • Krzysztof 21:17, 13 października 2015

  "s" przed "t" i "p" wymawia się jak "sz" tylko na początku wyrazu. I to jest zasada, nie ma żadnych odstępstw.

  Odpowiedz
 • Caligo 21:58, 16 czerwca 2016

  Jak już tu ktoś napisał, odstępstw nie ma. Jeśli wiesz, że Niemcy (dość często) składają nowe słowa z krótszych, to Cię nie zdziwi, że Beispiel czyta się 'bajszpil', bo istnieje słowo Spiel (z tym początkowym "szp"). Podobnie będzie ze słowem Schauspieler (Schau + Spieler) albo Nierenstein (Nieren + Stein). Ot, cała tajemnica pozornego odstępstwa :-)

  Odpowiedz
 • Daniela 16:33, 7 stycznia 2016

  Wielkie podziękowanie dla twórców tej strony, wszystko jest podane przejrzyście i dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z językiem niemieckim, do nauczenia.Życzę wszystkim wytrwałości.
  Daniela

  Odpowiedz
 • Renata 19:42, 28 stycznia 2016

  Swietny program nauczania. Szacun dla twórców. Można się nauczyć samemu. Godne polecenia.

  Odpowiedz
 • elutka 8:39, 19 maja 2016

  Super kurs coś wyjątkowego ,wielkie dzieki dla pomysłodawcow

  Odpowiedz
 • teresa 10:10, 4 października 2016

  super stronka mogę innym polecić

  Odpowiedz
 • navilight 0:11, 6 października 2016

  Strona jest super, bo jest bardzo przejrzysta, i niezwykle uporządkowana. Ale powiem tak "Porzućcie wszelką nadzieję" jeżeli uczycie się niemieckiego nieregularnie, z doskoku, od czasu do czasu. Piszę z własnego doświadczenia i z doświadczenia wielu znajomych mi osób, które w taki sposób uczyły się tego języka. Do sukcesu prowadzi tylko jedna droga, którą podążam od stycznia 2016 i po 9 miesiącach mam takie efekty w nauce jakie zawsze chciałem mieć, a których inni mi teraz zazdroszczą. Mianowicie, sposób nauki jaki obrałem, to "język niemiecki od rana do wieczora" tylko takim sposobem możecie osiągnąć bardzo dużo. I powiem wam jeszcze, że mózg, to mi się miażdży dopiero po 10, 12, czy 14 godzinach pisania, słuchania i mówienia. Dziękuję twórcom tej strony, bo teraz poukładam sobie niektóre rzeczy na właściwe tory. Od stycznia tego roku jestem samoukiem, wystarczy tylko dobrze się zorganizować (przygotować).
  Pozdrawiam wszystkich UCZĄCYCH SIĘ tego języka.

  Odpowiedz
 • Joanna 8:40, 12 września 2018

  Super stronka, naprawdę zaczyna mi się podobać,
  ba nawet dzień bez nauki, to dzień stracony
  naprawdę polecam ...

  Odpowiedz
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Reklama