Aussprache und Rechtschreibung - wymowa i pisownia


ä     wymawiamy jak długie „e” 
ö     - wymawiamy jak „y” - układając usta do o
ü    -  wymawiamy jak „y” - układając usta do u  
au   -  zbliżone do polskiego "" wymawia się, jak w polskim wyrazie auto
äu  -  zbliżone do polskiego "oj" np.: Mäuse, Häuser, Einkäufe
ch  - przypomina polskie “ś” 
chs -  wymawiamy jak ks, np. wechseln wekseln
ck -     wymawia się, jak - k - dick
ei –     wymawia się, jak polskieaj - weiß , meine, kleine 
eu –  oj
ey -  aj/ai
h –  nie czyta się(ale wymowę samogłoski, która znajduje się przed “h” należy lekko przeciągnąć) - steht, gehen
ie    –  polskie i - zawsze jest to lekko przeciągnięte “i”
ieh  -  lekko przeciągnięte "i" np. das Viehrtel - ćwiartka
ig   - na końcu wyrazu wymawia się, jak - ich - lustig
ng  - spólgłoska nosowa , wymawiana przy ułożeniu języka, jak do polskiego- g- singen- śpiewać, bringen - przynosić
s  na początku wyrazu wymawia się, jak polskie -z
sch jak polskie - sz - schnell - szybko, die Schule - szkoła
tsch - wymawiamy jak „cz”  –  Deutsch - Dojcz
tz  - wymawia się, jak polskie -c - sitzt
pp - wymawia się, jak pojedyńcze polskie p - die Treppe - schody
sp -  na początku wyrazu wymawia się, jak polskie - szp - spilen, spaciren
ph wymawiamy jak „f”
tt -  wymawiamy pojedyńczo - t - die Butter - masło
st na początku wyrazu wymawia się, jak polskieszt - steht, Straße, 
st -  wymawiamy  szt
ß –  wymawia się, jak polskie -s  - weiß 
v wymawia się, -f - Vater,von
z –  wymawia się, jak polskie- s. - schwarz
qu - kw

Akcent pada z reguły na pierwszą sylabę wyrazu.  
Z wyjątkami spotykamy się w przypadku: czasowników oraz utworzonych od nich rzeczowników z niesamodzielnym przedrostkiem takich jak: be-, ge-, ent-, er-  oraz w przypadku wyrazów pochodzenia obcego, zachowujących akcent typowy dla języka, z którego zostały zapożyczone.

wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać

Od czego zacząć naukę niemieckiego?

     Strona samouczek niemieckiego.com przeznaczona jest dla osób wyjezdżających do Niemiec oraz innych krajów, w których język niemiecki jest używany powszechnie, a nie znających języka niemieckiego. Można tu znależć spory zasób zwrotów i wyrażeń potocznych, umożliwiających porozumienie się w elementarnym zakresie w różnych typowych sytuacjach, związanych z wyjazdem i pobytem za granicą. Jest to więc strona przeznaczona do systematycznej nauki języka , a także może być wykorzystana  jako pomoc w pewnych określonych sytuacjach.
Przejrzysty układ tematyczny haseł ułatwia natychmiastowe odnalezienie poszukiwanych zwrotów i wyrażeń, a udostępnione materiały edukacyjne umożliwiają naukę poprawnej wymowy. 
Zachęcamy do nauki   osoby początkujące w nauce i wybierające się do pracy w charakterze  np. opiekunek . 
Mamy nadzieję, że wszystkim tym osobom niniejsza strona odda duże usługi i zachęci do systematycznej nauki języka niemieckiego. 

Allgemeine Wendungen - podstawowe zwroty

ja - tak
nein - nie
Bitte - proszę
Danke - dziękuję
Danke schön - dziękuję bardzo
Nichts zu danken! - Nie ma za co! 
Entschuldigung - przepraszam 
Guten Morgen! / Morgen! - Dzień dobry! (przed południem)
Guten Tag! / Tag! - Dzień dobry! (po południu)
Guten Abend! - Dobry wieczór!
Servus! Hallo! - Cześć! Sie ma! Hej!
Auf Wiedersehen! - Do widzenia!
Auf Wiederhören! - Do usłyszenia!
Gute Nacht! - Dobranoc!
Bis gleich! - Do zobaczenia wkrótce!
Macht nichts - nic nie szkodzi
Auf Wiedersehen bis nächste Woche! - Do zobaczenia w przyszłym tygodniu!
Bis später! / bis nachher - Na razie!
Bis bald! - Do zobaczenia wkrótce! Tschüß!
- Cześć, nara!
Was ist das? - Co to jest?
Darf ich? - Mogę?
Ich liebe dich! - Kocham cię!
stimmt - zgadza się
gut - dobrze
sehr gut - bardzo dobrze
Ich verstehe - rozumiem
Ich verstehe nicht - nie rozumiem
Ich heiße...- nazywam się
komm - chodż
Was machst du? - Co robisz?

Podstawowe czasowniki niemieckie

haben – mieć
bekommen – otrzymywać
bringen – przynosić
brauchen – potrzebować
essen – jeść
denken – myśleć
fahren – jechać
fragen – pytać
sein - być
meinen – uważać
müssen - musieć
mögen – lubić
kennen - znać
lachen - śmiać się
laufen - biegać
lesen – czytać
leben – żyć
liegen – leżeć
lernen – uczyć się
kommen - pochodzić
nehmen – brać
gehen - iść 
geben – dawać
glauben - wierzyć
aufstehen-  aufszte-en - wstawać
anfangen - zaczynać
waschen- waszen – myć, prać
kennen – znać
kämmen - kemen – czesać
können - móc
putzen - pucen sprzątać
einkaufen - ajnkaufen – kupować
finden – znaleźć
machen – robić
müssen – musieć
warten – czekać
telefonieren /telefoniren/ – telefonować
arbeiten - arbajten – pracować
kochen – gotować
kommen – przychodzić
bleiben /blajben/ – pozostać
anziehen /ancji-en/ – ubierać
ausziehen /auscji-en/ – rozbierać
zumachen -cumachen - zamykać
aufmachen – otwierać
sagen – mówić
sehen – widzieć
schneiden - sznajden - kroić
sprechen – mówić
spielen – grać
stehen – stać
verdienen - zarabiać
verkaufen – sprzedawać
verstehen – rozumieć
wissen – wiedzieć
wollen – chcieć
wohnen - mieszkać
zeigen – pokazywać

 Nauka niemieckiego poprzez oglądanie telewizji. - Deutsch lernen beim Fernsehen. 

 • Proszę wyszukać sobie interesujący serial.- Suchen Sie sich eine Fernsehserie, die Sie interessant finden, aus.
 • Proszę próbować oglądać go regularnie. - Versuchen Sie, dise möglichst regelmäßig zu sehen.
 • W serialach powtarza się wiele sytuacji. - In Fernsehserien wiederholen sich vile Situationen.
 • Z czasem poznajemy osoby i ich sposób mówienia, co ułatwia zrozumienie. - Sie kennen mit der Zeit die Personen und ihre zu sprechen. Das hilft beim Verstehen.
 • Szybciej uczy się ten, kto dużo słucha, czyta i ogląda programy w języku niemieckim. - Wer viel Deutsch hört, liest und sieht,lernt schneller.
 • Nastepnie oglądajcie Państwo wiadomości w języku niemieckim.- Sehen Sie sich dann die Nachrichten auf Deutsch an.
czas terażniejszy
- móc , potrafić
 • Ich  kann
 • du  kannst
 • er
 • sie    kann
 • es 
 • wir können
 • ihr  könnt
 • sie können

Wollen ist können. Chcieć to móc.