Was für ein Tag ist heute? - Jaki dzisiaj dzień?

die Zeit - Czas
Tage der Woche - Dni tygodnia
Sieben Tage sind eine Woche.- Siedem dni to jeden tydzień.
Dni tygodnia w języku niemieckim są zawsze rodzaju męskiego (der), chociaż rzeczowniki te rzadko stoją z rodzajnikiem. 
der Montag - poniedziałek
der Dienstag - wtorek
der Mittwoch - środa
der Donnerstag - czwartek
der Freitag - piątek
der Samstag - sobota
der Sonntag - niedziela - Zontag
Wann? - Kiedy?
Montag, am Montag, montags - poniedzialek, w poniedziałek, w poniedziałki
Dienstag, am Dienstag, dienstags - wtorek, we wtorek, we wtorki
Mittwich, am Mittwoch, mittwochs - środa, w środę, w środy
Doonerstag, am Doonerstag, donerstags - czwartek, w czwartek,w czwartki
Freitag, am Freitag, freitags - piątek w piątek, w piątki
Samstag, am Samstag, samstags - sobota, w sobotę, w soboty
Sonntag, am Sonntag, sonntags - niedziela, w niedzielę, w niedziele
das Datum - data
Der Wie vielte ist heute? Który dziś jest? (w pytaniach o datę)
Welches Datum haben wir heute? - Którego mamy dziś?
Welches Datum ist heute? - Jaka dziś jest data?
Welcher Tag ist heute? - Jaki jest dzisiaj dzień?
Heute ist dritte April. - Dziś jest trzeci kwietnia.
der Tag - dzień
am anderen Tage - następnego dnia
nach einigen Tagen - po kilku dniach
sieben Tage - siedem dni
Tag für Tag - dzień po dniu, codziennie
von heute an - od dziś
von da an - od tego czasu, odtąd
gestern - wczoraj
gestrig - wczorajszy
heute - dzisiaj
morgen - jutro - morgn
übermorgen - pojutrze
vorgestern - przedwczoraj
die Woche - tydzień
eine Woche - jeden tydzień
diese Woche - w tym tygodniu
Dise Woche reiseich nach Wien ab. - W tym tygodniu wyjeżdżam do Wiednia.
letzte Woche - w ubiegłym tygodniu
nächste Woche - w przyszłym tygodniu
Ich reise in einer Woche ab. - Wyjeżdżam za tydzień.
das Wochenende - weekend, koniec tygodnia
der Monat - miesiąc
ein Monat - jeden miesiąc
zwei Monate - dwa miesiące
das Jahr - rok ,  ein Jahr - jeden rok,  zwei Jahre - dwa lata
das Schaltjahr - rok przestępny 
Der Monat März .- miesiąc marzec
Ein Monat, zwei-drei Monate.- jeden miesiąc, dwa-trzy miesiące
Einige Monate. - kilka miesięcy
In disem (vergangenem, nächsterm) Monat.- W tym (ubiegłym, przyszłym) miesiącu.
Im Monat Januar, Februar usw.- W miesiącu styczniu, lutym itd.
In zwei-drei Monaten.- Za dwa- trzy miesiące.In einem Jahr in zwei Jaren.- Za rok-dwa.
das Jahr (Jahre, des Jahres) - pora roku
voriges Jahr - ubiegłego roku
Vor - temu
Vor einer Woche - Tydzień temu.
Vor einem  Monat. - Miesiąc temu.
Vor einem Jahr. - Rok temu.
der Feiertag (Feiertage, des Feiertages) - dzień wolny od pracy
die Gegenwart -  teraźniejszość
das Jahrhundert (Jahrhunderte, des Jahrhunderts) wiek
das Kalenderjahr (Kalenderjahre, des Kalenderjahres) -  rok kalendarzowy
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Der Wie vielte ist heute?  - Który dziś jest? (w pytaniach o datę)
Heute ist 17. Juni. -  Dzisiaj jest 17 czerwca.
Heute ist 23. Mai. -  Dzisiaj jest 23 maja.
Welches Datum ist heute?- Jaka jest dzisiejsza data?
Heute ist der dritte Mai 2012 - Dziś jest trzeci maja 2012 roku. 
Heute ist der sechste Dezember 2012 (zweitausendzwölf)  - Dziś jest szósty grudnia 2012 roku. 
An welchem Datum ist dein Geburtstag? -  W który dzień są twoje urodziny?
Mein Geburtstag ist am 21. April.-  Moje urodziny są 21 kwietnia.
Ich bin am sechzehnten Dezember neunzehnhundertsiebenundsiebzig geboren.- Urodziłam(łem) się 16 grudnia 
1977 roku.
Ich kann das heutige Datum angeben.- Potrafię podać dzisiejszą datę.
Jeżeli chcecie powiedzieć, że coś dzieje się w jakimś miesiącu, to przed nazwą tego miesiąca musicie postawić słówko „im”.
To skrót od połączenia przyimka in – w oraz rodzajnika dem (celownik rodzaju męskiego).

im Januar – w styczniu
im Februar – w lutym
im März – w marcu
im April – w kwietniu
im Mai – w maju
im Juni – w czerwcu
im Juli – w lipcu
im August – w sierpniu
im September – we wrześniu
im Oktober – w październiku
im November – w listopadzie
im Dezember – w grudniu 
Der Frühling, im Frühling - wiosna , na wiosnę
Der Sommer, im Sommer - lato, w lecie
Der Herbst , im Herbst - jesień, jesienią
Der Winter, im Winter - zima, w zimie
bald - wkrótce
oft - często
manchmal - czasem
neulich - niedawno
nie - nigdy
vor einer Stunde - przed godziną
die Weile - chwila
jederzeit - w każdej chwili
in einer Woche - za tydzień
jedesmal - za każdym razem
nach einer Stunde - po godzinie
nach einem Monat - po miesiącu 
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać
Zeit. - Czas
Ich habe Zeit.- Mam czas.
Ich habe vil Zeit. - Mam dużo czasu.
Ich habe keine Zeit.- Nie mam czasu.
Ich habe wenig Zeit. - Mam mało czasu. 
zeitig - wcześnie
der Augenblick - chwila
Co robimy dzisiaj po południu? - Was machen wir heute Nachmittag? Was machen wija hojte nachmittag 
Dzisiaj popołudniu spotykam się z przyjaciółmi. Heute Nachmittag treffe ich meine Freunde! Hojte nachmittag treffe iś majne frojnde 
Wieczorem możemy pooglądać razem telewizję. - Am Abend können wir zusammen Fernseh guckenAm abend kynen wija cuzamen fernzej kuken/
Staats - und Kirchenfeiertage - święta państwowe i kościelne
Neujahr - Nowy Rok
Silvester - Sylwester
Ostern - Wielkanoc
Weihnachten - Boże Narodzenie
Frauentag - Dzień Kobiet
Tag des Kindes - Dzień Dziecka
Geburstag - urodziny
Namenstag - imieniny
Kirchenfeiertag - święto kościelne 
Staatsfeiertag - święto państwowe
die Tageszeiten - pory dnia
am Morgen - rano
am Vormittag - przed południem
zu Mittag - w południe
am Abend - wieczorem
in der Nacht - w nocy
um Mitternacht - o północy
Die Tageszeiten heißen : ( nazwy pór dnia)
der Morgen - rano
der Vormittag - przedpołudnie
der Mittag- południe
der Nachmittag- popołdnie
der Abend- wieczór
die Nacht - noc
Kalender - Kalendarz
der Januar - Styczeń
der Februar - Luty
der März - Marzec
der Aprill - Kwiecień
der Mai - Maj
der Juni - Czerwiec
der Juli - Lipiec
der August - Sierpień
der September - Wrzesień
der Oktober - Październik
der November - Listopadder Dezember - Grudzień
Vier Jahreszeiten 
- Cztery pory roku
der Frühling - wiosna
der Sommer - lato
der Herbst - jesień
der Winter - zima