zapożyczenia niemieckie w potocznej polszczyżnie.

      Analiza poniższych zapożyczeń uświadamia , jak wiele słów z języka niemieckiego używa sie w potocznym języku polskim . Proponuję naukę na zasadzie skojarzeń. Bardzo pomocna technika dla osób początkujacych. Okazuje się, że wiele słówek juz znamy.
 
po polsku                 po niemiecku
========================================================
asygnata  -                Assignatte - dowód operacji gotówkowej   
absolwent -               Absolvent - osoba,która ukonczyła szkolę 
abcug                        Abzug - szybko, natychmiast - wymarsz
ancug                        Anzug - ubranie wyjściowe, garnitur
aintopf                       Eintopf - gesta zupa
bet,bety                     Bett - łóżko
blat                            Blatt - płyta na stole 
blamaż                      Blamage - kompromitować
blamować się           sich blamieren - kompromitować się, ośmieszać
borować -                 bohren - wiercenie zęba
bomblować              bummeln - hulać, marnować czas
bryle -                       Brille - okulary
bumelant                  Bummelant - leń,naciągacz 
dekiel                        Deckel -  pokrywa  
dekować                   decken - ukrywać 
demonstrant -          Demonstrant - uczestnik manifestacji
drelich -                    Drilich - ubranie robocze
durszlag                   Durchschlag - cedzak
druk                          Druck - odbitka tekstu lub wzoru
dryl                           Drill - dyscyplina w wojsku  
fest -                         fest - mocny, silny 
feler                          Fehler - usterka,wada
flasza                        Flasche - butelka
folgować                  Folge - łagodzić rygory
jubel                         Jubel - hałasliwa zabawa
klajster                     Kleister - klej z mąki i wody
krach                        Krach - plajta, nagłe bankructwo
kibel                         Kübel - kubeł, wiadro na nieczystośći
kindersztuba           Kinnderstube - dobre wychowanie z domu 
kitel                          Kittel - fartuch, płócienne okrycie
kipnąć                      kippen - umrzeć 
leberka                     Leberwurst - pasztetowa, wątrobianka
lufcik                        Luftzug - okienko do wietrzenia
mus                          Muss - konieczność, potrzeba zrobienia czegoś 
pakamera                 Packkammer - magazyn podręczny
pucować                  putzen - czyścić, szorować, glansowć
szmelc                     Schmelz - zardzewiałe, bezużyteczne przedmioty
sztafirować się        staffieren - stroić sie i malować przesadnie 
strofować                 strafen - upominać , karcić
szpryca                    Spritze - duża strzykawka 
szwindel                   Schwindel - nieuczciwy interes, oszustwo
szajs                         Scheisse - gówno, tandeta, chłam
szlug                        Schluck - łyk, papieros
szminka                   Schminke - pomadka do ust 
szmira                      Schmiere - kicz (przedstawienie lub film)
wajcha                      Weiche - zwrotnica , dżwignia
winkiel                      Winkiel - róg domu lub ulicy
zydel                         Sidel  - drewniany stołek 
wpisz słowo lub wyrażenia, których wymowy chcesz posłuchać